Nationaal Energie-Klimaatplan: zal België iets klaarspelen?

In juni moet België zijn Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) indienen bij de Europese Unie. Het NEKP is het stappenplan om de beoogde broeikasgasreducties voor 2030 te behalen. Zal België aan de eisen van de EU kunnen voldoen?

Op 17 april organiseerde de Klimaatcoalitie samen met CNCD-11.11.11, een colloquium over dit plan in het Federale Parlement. We weten waar het schoentje knelt want hetzelfde probleem komt steeds terug: wat ontbreekt is politieke wil.

Voor dit colloquium waren een tiental sprekers uitgenodigd, rond het Nationaal Energie- en Klimaatplan. De Europese Commissie verwacht dat België dit in juni indient. Zullen de verschillende beleidsniveaus erin slagen om samen tot een coherente tekst te komen?

Hoe loopt de samenhang tussen het federale en de regionale niveaus? Slagen ze erin om meer dan een simpele optelsom van de verschillende plannen te formuleren?  Daarvoor is een flinke dosis politieke wil nodig.

Gelukkig is er druk uit Europa om in juni klaar te zijn. Maar ook de Europese Green Deal bevat sterke en bindende ambities, met doelstellingen van -55% reductie voor 2030 en klimaatneutraliteit in 2050.  

Dit begint zich te vertalen in de reeds uitgewerkte plannen zoals die van Wallonië, of de anderen waar nu nog aan gesleuteld worden. Laten we ons daarbij niet ontmoedigen, door de afwezigheid van Vlaanderen vandaag.

“De boodschap aan de verschillende regeringen is heel duidelijk. De klimaatcrisis is hier en nu, het IPCC heeft het recent nog bevestigd. Het is nu aan de politici om hun verantwoordelijkheid te nemen. Uitstellen is geen optie meer. Elke tiende van een graad telt.” volgens Vice-Voorzitster van de Klimaatcoalitie, Zanna Vanrenterghem.

Participez au changement

Maak deel uit van de verandering

Soutenez-nous

Vous voulez nous aider à faire avancer le mouvement climat?
Chaque don peut y contribuer !

Steun ons

Wil je ons helpen de klimaatbeweging vooruit te stuwen?
Elke gift maakt mee het verschil.

Newsletter

Nieuwsbrief