Over ons

Visie

Een wereld waarin ieder mens zich, waar ook ter wereld, kan ontplooien dankzij solidariteit en rechtvaardigheid, met respect voor toekomstige generaties en alle levende wezens.

Missie

Belgische organisaties en burgerbewegingen samenbrengen om de maatschappelijke en politieke steun te versterken voor de eerlijke, wetenschappelijk onderbouwde en structurele maatregelen die nodig zijn om de klimaatcrisis aan te pakken.

Waarden

Rechtvaardigheid

Met onze acties verdedigen we altijd  het respect voor mensenrechten en de strijd tegen alle vormen van ongelijkheid.

Respect

In alles wat we doen, zijn  we trouw aan onszelf, staan we open voor de anderen en handelen we met zorg voor het milieu.

Solidariteit

We bundelen onze krachten om te streven naar een eerlijke en duurzame wereld.

Inclusief

We respecteren diversiteit, verschil in standpunten en strategieën om onze visie en missie waar te maken. Onze gezamenlijke acties versterken hiermee de individuele initiatieven.

Engagement

Samen zullen we oplossingen vinden. We zijn ervan overtuigd dat iedereen op eigen niveau constructief kan en moet bijdragen aan de collectieve inspanning.

Zorg voor de planeet

We zijn ons bewust van onze impact op milieu en klimaat en beperken zo veel mogelijk de voetafdruk van onze activiteiten.

Samen

Mobiliseren

Met de kracht van onze organisaties mobiliseren we de samenleving voor klimaatactie. We tonen dat het draagvlak voor sterke en rechtvaardige klimaatactie er is. Zo plaatsen we de klimaatcrisis hoog op de publieke en politieke agenda en zetten we druk op onze beleidsmakers om rechtvaardige klimaatmaatregelen in te voeren in lijn met de wetenschap.

We steunen en helpen mee te mobiliseren voor acties van leden en partnerorganisaties waar relevant. 

Interpelleren

Op basis van onze en wetenschappelijke expertise, bouwen we aan gemeenschappelijke standpunten om de verschillende overheden te helpen om hun klimaatbeleid te verbeteren. 

Dit doen we met experten uit onze ledenorganisaties en met input van partnerorganisaties en externen.

We gaan kritisch en constructief in gesprek met Belgische administraties en dragen bij aan regionale, federale, Europese en internationale beleidsbeslissingen. We bundelen onze krachten om sterke, collectieve boodschappen over te brengen tijdens de jaarlijkse klimaattoppen (COP). 

Informeren

We informeren het grote publiek en beleidsmakers over de nood aan sterke sociaal en internationaal rechtvaardige klimaatactie en klimaatbeleid . We tonen wat de rechtvaardige alternatieven en mogelijkheden zijn van de energie-en klimaattransitie op nationaal en internationaal niveau.

Samenstelling en financiering

Onze coalitie staat open voor elke organisatie of burgerbeweging zonder commercieel oogmerk  die onze waarden deelt en zich wil inzetten voor een betere wereld.

Onze financiering komt enerzijds via het jaarlijks lidgeld van onze leden, anderzijds via giften en subsidies. 

Participez au changement

Maak deel uit van de verandering

Soutenez-nous

Vous voulez nous aider à faire avancer le mouvement climat?
Chaque don peut y contribuer !

Steun ons

Wil je ons helpen de klimaatbeweging vooruit te stuwen?
Elke gift maakt mee het verschil.

Newsletter

Nieuwsbrief