Climate Express

Climate Express mobiliseert mensen om actie te voeren voor een wereld met sociale rechtvaardigheid in balans met de draagkracht van de aarde. Deze actiegroep ontstond in november 2013. Toen namen maar liefst 700 Belgen de trein naar Warschau (waar de COP19 toen doorging) om te betogen voor een sociaal rechtvaardig en ecologisch verantwoord klimaatakkoord.

De Climate Express bestaat uit 3 werkgroepen, die de Wagons worden genoemd: “Mobilisatie”, “De weg naar Parijs” en “In Parijs”. Elke wagon bestaat uit 1 verantwoordelijke en meerdere actieve leden. De verantwoordelijken van de wagons zien elkaar driewekelijks tijdens de raad van bestuursvergaderingen (“De Locomotief”). De wagons worden ondersteund door het kernteam en de andere bestuursleden  (“De Machinisten”). Ook deze zetelen in De Locomotief. Alle leden van de Climate Express komen samen met de partnerorganisaties bij elkaar tijdens de algemene vergadering, die 4 keer per jaar plaatsvindt. Lees meer over onze organisatiestructuur.

Contact

Adres: 

Info: 

Contact

Participez au changement

Maak deel uit van de verandering

Soutenez-nous

Vous voulez nous aider à faire avancer le mouvement climat?
Chaque don peut y contribuer !

Steun ons

Wil je ons helpen de klimaatbeweging vooruit te stuwen?
Elke gift maakt mee het verschil.

Newsletter

Nieuwsbrief