De Klimaatcoalitie betreurt de Vlaamse blokkade 

Gezinnen betalen voor ondermaats Belgisch Energie- en Klimaatplan”

Door de weigering van de Vlaamse regering om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 47% te verminderen, kan België geen klimaatplan indienen bij Europa. Door de Vlaamse blokkade schendt België zowel het Akkoord van Parijs als de Europese Klimaatwet. De Klimaatcoalitie roept de Vlaamse regering op om haar verzet te staken en tot een ambitieus nationaal plan te komen: “De drie regio’s en de federale regering moeten meer ambitie tonen, beter samenwerken en sociale rechtvaardigheid centraal stellen”.

De Europese Commissie wacht al sinds juni op een klimaatplan dat de Belgische uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 47% zal verminderen (in de zogenaamde niet-ETS-sectoren ten opzichte van 2005). Dit moet huishoudens en KMO’s in staat stellen om hun fossiele energieverbruik en uitgaven voor wonen en transport te verminderen tegen 2030. Terwijl de federale, Waalse en Brusselse regeringen zich hebben geëngageerd om hun uitstoot met 47% te verminderen, weigert Vlaams minister Zuhal Demir nog steeds om te streven naar een vermindering van meer dan 40%.
Het huidige gebrek aan ambitie van de Vlaamse regering schaadt zowel de portemonnee van de gezinnen als het klimaat. Alle Belgische gezinnen, ook de Vlaamse, zullen een dubbele rekening betalen voor deze blokkade. Enerzijds omdat bij gebrek aan energiebesparende maatregelen de energiefacturen hoog zullen blijven. Anderzijds zal de overtollige uitstoot gecompenseerd moeten worden door de aankoop van koolstofkredieten van landen die het beter doen. Belastinggeld dat rechtstreeks naar het buitenland vertrekt dus. 

De Vlaamse houding staat bovendien in schril contrast met onze buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg) die de uitstoot van gebouwen en transport met 48-50% gaan verminderen tegen 2030. “Het is moeilijk te begrijpen waarom de Vlaamse regering de kosten wilt afwentelen op de bedrijven en gezinnen in zowel het noorden als het zuiden van het land,” benadrukt Zanna Vanrenterghem, vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie. “De Klimaatcoalitie roept de Vlaamse regering op om dringend een klimaatplan aan te nemen dat volledig voldoet aan de Europese doelstellingen. Dit is het absolute minimum.”

Bovendien blijkt in de aanloop naar de VN Klimaattop uit verschillende internationale rapporten dat de totale wereldwijde doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen niet zullen volstaan om de opwarming te beperken tot 1,5°C. België moet hierop anticiperen met meer ambitie, niet minder. 

“Los van alle verklaringen en doelstellingen hebben we vooral nood aan grootschalige en coherente overheidsplannen om de industrie te verduurzamen, ons openbaar vervoer kwalitatief te maken, onze huizen te isoleren en de natuur te herstellen. Sociale rechtvaardigheid moet daarin centraal staan, zodat niemand achtergelaten wordt en energie- en vervoersarmoede worden uitgeroeid”, stelt Vanrenterghem. 

Op 3 december organiseert de Klimaatcoalitie in Brussel een Klimaatmars. Tienduizenden mensen zullen opnieuw hun stem laten horen voor hun toekomst en onze politici oproepen tot meer klimaatactie. Omdat elke tiende van een graad telt !

Participez au changement

Maak deel uit van de verandering

Soutenez-nous

Vous voulez nous aider à faire avancer le mouvement climat?
Chaque don peut y contribuer !

Steun ons

Wil je ons helpen de klimaatbeweging vooruit te stuwen?
Elke gift maakt mee het verschil.

Newsletter

Nieuwsbrief