COP28: Slaagt België voor de test van het Parijs-akkoord?

Van 30 november tot 12 december brengt de VN-Klimaattop COP28 de hele wereld samen in Dubai, om de balans op te maken van de uitvoering van het klimaatakkoord. Experten van  de Klimaatcoalitie zijn  aanwezig om de Belgische politici aan hun beloftes te herinneren. Deze klimaattop moet het tijdperk van de fossiele brandstoffen afsluiten en de eerdere financiële beloftes waarmaken.

België ligt, net als de rest van de wereld, niet op koers om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5°C. De ambities moeten op alle fronten dringend worden opgeschroefd.

De Klimaatcoalitie pleit voor een snelle en complete uitfasering van fossiele brandstoffen, een snellere uitrol  van hernieuwbare energie en massaal inzetten op energie-efficiëntie. De miljarden aan fossiele subsidies moeten geheroriënteerd worden naar maatregelen waar iedereen beter van wordt, de natuur herstellen en de ecosystemen respecteren.

Dit kan alleen indien iedereen in elk land wordt meegenomen in het verhaal: de transitie zal rechtvaardig zijn of zal niet zijn. “België, en zeker Vlaanderen, kan niet achterblijven. Hoe langer we wachten, hoe duurder en pijnlijker het wordt.”, zegt Zanna Vanrenterghem, vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie.  

Het is bovendien hoog tijd dat rijke industrielanden, waaronder België, hun financiële verplichtingen nakomen tegenover de landen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis, maar wel de zwaarste lasten dragen. “Internationale klimaatfinanciering en fondsen voor klimaatrampen zijn geen extra opties maar een essentiële sleutel van klimaatbeleid.”

De Klimaatcoalitie verenigt een brede waaier aan ngo’s, vakbonden en burgerbewegingen uit heel België. Deze 100 verenigingen voeren sinds 2008 campagne voor “eerlijke en noodzakelijke maatregelen om de klimaatcrisis aan te pakken”.

Op 3 december organiseert de Klimaatcoalitie een nationale klimaatmars in Brussel om de politieke leiders op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen

Perscontact: Zanna Vanrenterghem – 0478579666 – mnaan.inaeragreturz@terracrnpr.bet

Participez au changement

Maak deel uit van de verandering

Soutenez-nous

Vous voulez nous aider à faire avancer le mouvement climat?
Chaque don peut y contribuer !

Steun ons

Wil je ons helpen de klimaatbeweging vooruit te stuwen?
Elke gift maakt mee het verschil.

Newsletter

Nieuwsbrief