ABVV – FGTB

Het ABVV vindt de klimaatsverandering één van de belangrijkste uitdagingen voor de mensheid. We bekommeren ons om het klimaat en het leefmilieu omdat:

  • werkgelegenheid de allereerste bekommernis is van het ABVV
  • de gezondheid en het welzijn van de werknemers ook één van de hoofdbekommernissen van het ABVV zijn
  • het ABVV solidair is met alle werknemers
  • het ABVV al zeer lang aandringt op een betere vorming van de werknemers én op meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling

Het ABVV wil dan ook zijn zeg hebben over het klimaatbeleid. We overleggen met andere vakbonden, met werkgevers en met de milieubeweging om advies te geven aan de overheden.

Contact

Adres: 

ABVV – FGTB

De Fiennesstraat 77

1070 Brussel

België

Info: 

T.: 02 506 82 11

Contact

Participez au changement

Maak deel uit van de verandering

Soutenez-nous

Vous voulez nous aider à faire avancer le mouvement climat?
Chaque don peut y contribuer !

Steun ons

Wil je ons helpen de klimaatbeweging vooruit te stuwen?
Elke gift maakt mee het verschil.

Newsletter

Nieuwsbrief