2040 Doelstelling 

Een Europese ambitie die bijna gelijk is aan de wetenschappelijke aanbevelingen.

De Europese Commissie stelt een broeikasgasreductiedoelstelling voor van -90% in 2040. Deze doelstelling betekent een verhoging van de Europese ambitie, maar voldoet niet aan het Akkoord van Parijs. 

Op 6 februari heeft de Europese Commissie haar voorstel gelanceerd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2040 met maar liefst 90% te verminderen. Hoewel dit een stap voorwaarts betekent in de Europese ambitie, valt het nog steeds tekort in vergelijking met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Ondanks aanbevelingen van de Europese Wetenschappelijke Adviesraad voor Klimaatverandering, die een reductie van 90% tot 95% had voorgesteld, beperkt de Commissie zich tot het absolute minimum. Dit ondanks de vele voordelen op economisch, sociaal en milieugebied die in onderzoeken naar voren komen.

De focus zou nu moeten liggen op het snel afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen, met een rechtvaardige transitie naar duurzame alternatieven. Het plan van de Commissie laat echter nog te veel ruimte voor het gebruik van aardgas als transitiebrandstof en technologieën voor koolstofafvang. Het is hoog tijd dat beleidsmakers zich richten op echte oplossingen zoals energiebesparing, investeringen in hernieuwbare energie en natuurbehoud.


“België heeft als voorzitter van de Raad van de Europese Unie nu al een rol te spelen om ervoor te zorgen dat het minimum van -90% wordt gehaald”, zegt Zanna Van Renterghem, vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie. “Het grootste deel van de inspanningen moeten namelijk plaatsvinden vóór 2040, zodat koolstofneutraliteit ten vroegste in het volgende decennium kan worden bereikt”.


Pers : Laurence Rouffart pbz-cerff@pbnyvgvbapyvzng.or  +32(0)0470 98 17 15

Participez au changement

Maak deel uit van de verandering

Soutenez-nous

Vous voulez nous aider à faire avancer le mouvement climat?
Chaque don peut y contribuer !

Steun ons

Wil je ons helpen de klimaatbeweging vooruit te stuwen?
Elke gift maakt mee het verschil.

Newsletter

Nieuwsbrief