Politieke aanbevelingen en analyses

 

Onze politieke werkgroep bereidt de standpunten en eisen aan de beleidsmakers voor. Deze aanbevelingen en analyses kan je hieronder terugvinden. 

Het vroegere Platform Klimaatrechtvaardigheid is sinds maart 2018 gefuseerd met de Klimaatcoalitie en maakt voortaan integraal deel uit van onze werking. Met het nieuwe onderschrift in onze naam "Samen voor klimaatrechtvaardigheid" willen we onze aandacht voor het aspect van sociale rechtvaardigheid in Noord en Zuid benadrukken. 

De beleidsdocumenten die dateren van voor deze fusie, kan je hier raadplegen of opvragen via info@klimaatcoalitie.be.