Openbaar vervoer schreeuwt om investeringen

Meer investeringen in openbare vervoer zorgen voor een beter aanbod en dienstverlening. Het is een belangrijk antwoord op de groeiende files. Meer gebruik van openbaar vervoer zorgt ook voor minder luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen.

22/04/2014 - 21:15