Sluit België aan bij de Paris Proof Coalition?

 

Actie via sociale media

Roep je België mee op om aan te sluiten bij de Paris Proof Coalition, voor meer ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese Unie tegen 2030? 

Spread the word via:

 

Oproep

De Klimaatcoalitie roept bij deze gelegenheid België op om niet meer te zwijgen ten aanzien van de klimaaturgentie, door meer ambitie te tonen. Enkel zo kunnen we de doelstellingen van Parijs behalen en onomkeerbare gevolgen, op Europees en globaal vlak maar vooral voor de meest kwetsbare landen en gemeenschappen, vermijden.

 

Context

Deze woensdag 13 juni vindt de Talanoa Dialogue plaats bij de Europese Unie. Deze dialoog wilt de balans opmaken van de collectieve en individuele inspanningen voor het bereiken van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Dit evenement zal een ontmoeting en debat mogelijk maken tussen de verschillende betrokken partijen, om tegen de COP24 consensus mogelijk te maken over een beperking van de uitstoot. Er zullen diverse vertegenwoordigers van de Europese instellingen, het middenveld, steden en regio’s, de private sector alsook vele andere actoren van de Europese Unie of daarbuiten aanwezig zijn.

Meerdere landen buiten de EU hebben al aangekondigd hun nationale plannen te zullen verhogen. Onze buurlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg verwachten dat België zich mee engageert om meer ambitie te vragen op het Europese toneel. Deze coalitie van de “meest ambitieuze landen” of de “Paris Proof Coalition” [1] erkent dat het niet mogelijk zal zijn om de engagementen uit het Akkoord van Parijs te behalen indien de Europese 2030-doelstellingen niet worden aangescherpt.

 

 

[1] De Paris Proof Coalition bestaat uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Finland en het VK. Ondertussen kondigde ook de nieuwe Spaanse regering aan dat ze klaar zijn voor meer Europese ambitie.