Persbericht: De Klimaatcoalitie roept de hulp in van Sinterklaas

De gezondheidscrisis heeft het klimaatthema naar de achtergrond geduwd op het politieke toneel. Nochtans woedt de klimaatcrisis volop. Om onder de cruciale drempel van 1.5 °C opwarming te blijven, is een halvering van de wereldwijde uitstoot in 2030 nodig. Een welvarende regio en historische vervuiler als de Europese Unie, moet daar sneller naartoe. De Klimaatcoalitie roept kinderen en volwassenen op een brief te sturen naar Sinterklaas om meer klimaatambitie te brengen.

Na vele maanden van mobilisaties en met een nieuwe federale regering die zegt de klimaatcrisis serieus te nemen, is het moment aangebroken om de daad bij het woord te voegen. In december vinden een belangrijke Europese raad en een internationale klimaattop plaats. Brengt de Sint dit jaar een ambitieus klimaatbeleid? Tenslotte is hij de beschermheilige van de leerlingen en studenten, die de afgelopen tijd de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda hebben gezet.   

De klimaatcrisis bedreigt nu al mensenlevens, onze samenleving en de natuur. Voor een effectieve aanpak van deze crisis moet België er op Europees niveau voor pleiten om de doelstelling voor 2030 te verhogen. Tegelijk moet ons land werk maken van een nationale conferentie voor een eerlijke transitie en de bijdrage voor de internationale klimaatfinanciering verhogen” zegt Lien Vandamme, woordvoerder van de Klimaatcoalitie. 

Vandaag lanceert de Klimaatcoalitie een oproep aan alle kinderen en volwassenen in ons land om hun ideeën voor een veerkrachtige, klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving naar Sinterklaas te sturen. Dat kan via de post of per e-mail. Alle informatie is te vinden op www.sinterklaasforclimate.be

Met deze en een reeks andere acties willen we de druk opvoeren zodat België met ambitieuze plannen naar de Europese Raad van 10 en 11 december en de internationale klimaattop van 12 december trekt. Beide zijn cruciaal om de internationale klimaatambitie op te trekken, zoals vijf jaar geleden beloofd bij de ondertekening van het Akkoord van Parijs. Ter herinnering, op 12 december zullen alleen de landen die een nieuwe ambitie aankondigen, het woord kunnen nemen. Het is nog niet te laat” legt Lien Vandamme uit. 

Enkele dagen voor de top zal Sinterklaas langsgaan in de Wetstraat 16 en de brieven overhandigen aan Premier De Croo.      

 

Acties georganiseerd door de Klimaatcoalitie

  • Sinterklaasactie (20/11-5/12): www.sinterklaasforclimate.be 
    • Overhandiging brieven aan Premier De Croo op 7/12
  • 60u protest (30/11-2/12)
    • Vanaf 30 november zullen 60 mensen gedurende 60 uur betogen om 60% uitstootvermindering van CO2 tegen 2030 te eisen (zoals gevraagd door het Europees Parlement). De betoging zal op verschillende plaatsen doorgaan en gericht zijn tot de verschillende regeringen van ons land. Er zullen talrijke (voornamelijk online) evenementen plaatsvinden gedurende die 60 uren. Alle details omtrent het programma maken we op voorhand bekend.  

 

Acties die de Klimaatcoalitie steunt

 

Persontact

 

Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdorganisaties en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving. Meer info op www.klimaatcoalitie.be