Videoboodschap: 75.000 stemmen op zak op de klimaattop in Katowice

 

Van op de klimaattop in Katowice, roepen we alle partijen op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Met 75.000 stemmen op zak, blijven we druk zetten op alle ministers hier aanwezig.

==> Bekijk de video van onze beleidsmedewerkers vanop de klimaattop: https://youtu.be/zQPcvLniVVM

 

Vorige zondag vond een historische klimaatmars plaats in België. Nooit eerder kwamen zoveel mensen op straat voor het klimaat. De regering en alle partijen die er deel van uitmaken kregen een duidelijk en krachtig mandaat van de burger.

Het is tijd voor een ambitieus klimaatbeleid voor onze toekomst, die van onze kinderen, en die van toekomstige generaties.

Hoe langer het duurt om oplossingen in de praktijk te brengen, hoe meer mensen het slachtoffer zullen zijn. Sinds 2008 zijn tientallen miljoenen mensen ontheemd door natuurrampen.

België moet een verhoging van de Europese klimaatdoelstellingen steunen zoals heel wat andere Europese landen. De vermindering van uitstoot moet minstens 55% zijn in 2030. Dat is het minimum om in lijn te zijn met het Akkoord van Parijs. Ook het Europees Parlement vraagt dat. Een Europese ambitieverhoging is zo ook een belangrijk signaal voor de klimaattop in Polen die nu bezig is.

Ook moet de regering een nationaal beleid uitstippelen dat in lijn is met de meeste recente wetenschap over het beperken van de opwarming tot maximaal 1,5°C. Rijke landen moeten het voortouw nemen in het opvullen van de uitstootkloof en bovendien steun bieden aan ontwikkelingslanden om hetzelfde te doen.

Het is cruciaal dat dit plan en alle maatrelegen, de rechtvaardige transitie en sociale rechtvaardigheid serieus in rekening nemen.

Daarvoor is samenwerking cruciaal. De interparlementaire klimaatresolutie toont dat dat kan, ook in België. Niet alleen de burger maar ook alle parlementen hebben een duidelijk mandaat gegeven aan de regering. Het klimaat verdient beter dan ministers die elkaar met de vinger wijzen.