Reactie milieu- en klimaatbeweging op aanstelling Céline Tellier


Vrijdag 13 september 2019, Brussel - De milieubeweging en de Klimaatcoalitie verwelkomen de beslissing van de Waalse regering om een vertegenwoordigster van het middenveld aan te stellen binnen de regering. Dit is een mooie erkenning van het werk dat de laatste maanden is gerealiseerd: zowel de mobilisatie op straat als het beleidswerk dat is geleverd door de actoren uit de beweging.

Wij feliciteren Céline Tellier, de secretaris-generaal van IEW (Inter-Environnement Wallonie), en wij rekenen op haar om de eisen van de milieu- en klimaatbeweging hoog op de agenda te houden. Het is hoog tijd om concrete oplossingen aan te reiken voor de klimaatverandering en onze biodiversiteit te beschermen. De tijd dringt om gezamenlijke antwoorden te bieden op de klimaatuitdagingen en om ons op het pad van een eerlijke transitie te begeven, die niemand aan zijn lot overlaat.

Het Waalse ‘klaproos’-initiatief (de zogenaamde ‘note coquelicot’) introduceerde vanaf het begin van de onderhandelingen een nieuwe manier om het middenveld te betrekken. Wij zien deze aanstelling als een voortzetting van dit voornemen om meer ruimte te creëren voor het georganiseerde middenveld zodat politici beter de vinger aan de pols kunnen houden in de samenleving. Trouw aan hun positie in het middenveld, zullen onze organisaties de komende jaren op een constructieve manier, en ook onafhankelijk en kritisch ten aanzien van het gevoerde beleid, met alle nieuwe ministers samenwerken.

De klimaat-en milieubeweging roept alle politici van dit land op om het middenveld te blijven betrekken en zo hun expertise en maatschappelijke rol te erkennen en te benutten. De benoeming van Celine Tellier herinnert meer in het bijzonder de onderhandelaars voor de Vlaamse en federale regering aan de unieke kans om het middenveld een plaats te geven in de opmaak van de regeerakkoorden. Zo kunnen zij ook hun ambitie rond klimaat en milieu optrekken in hun beleid.


Perscontact

Julie Van Houtryve, coördinator van de Klimaatcoalitie: 0484 65 28 57 - info@klimaatcoalitie.be