[Persbericht] Uitstel klimaattop Glasgow: klimaatactie blijft nodig

COVID19 is een wereldwijde gezondheidscrisis en het is essentieel om die nu onder controle te krijgen. De Klimaatcoalitie heeft daarom begrip voor het besluit om de klimaattop in Glasgow (COP26) uit te stellen. Maar terwijl de pandemie daadkrachtige maatregelen vraagt op korte termijn, vereist de klimaatcrisis dat we ons voorbereiden op de lange termijn. In het kader hiervan moeten we ook ‘de curve afvlakken’. 

De Klimaatcoalitie begrijpt en steunt de beslissing van gisterenavond om de COP26 uit te stellen tot 2021, wanneer de pandemie onder controle is. Het uitstel mag echter niet leiden tot een vertraging van de internationale klimaatambitie. "We zitten op een sleutelmoment om de opwarming te beperken tot maximaal 1,5 °C en alle landen, de grootste vervuilers in de eerste plaats, moeten hun inspanningen verhogen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen", legt Dave Van Meel, ondervoorzitter van de Klimaatcoalitie, uit.

De Europese Unie, inclusief België, moet ervoor zorgen dat de klimaatambitie centraal blijft staan op de politieke agenda. Het is cruciaal dat de uitvoering van de Europese Green Deal niet vertraagd maar net versterkt wordt in het licht van de nasleep van de coronacrisis. Het is positief dat de Europese Commissie alvast aankondigde om het werkprogamma niet te vertragen. Europa moet zich verenigen rond dit gemeenschappelijke project en inzetten op duurzame investeringen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal, zodat de klimaatstrijd en een duurzaam en rechtvaardig economisch herstel hand in hand kunnen gaan. "We moeten het economisch herstel aangrijpen om de transitie naar een koolstofarme samenleving met 100% hernieuwbare energie te versnellen op een sociaal rechtvaardige manier" benadrukt Dave Van Meel. "We kunnen het ons niet veroorloven om de sectoren die het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis vrijblijvend te herfinancieren, in de eerste plaats de fossiele industrie."  

De klimaatcrisis is ook een gezondheids-, economische en sociale crisis. Er moeten snel ambitieuze maatregelen worden genomen om binnen de grenzen van het Akkoord van Parijs te blijven en tegen het midden van de eeuw een koolstofarme samenleving te realiseren. "Vandaag is er meer dan ooit behoefte aan internationale inspanningen en wereldwijde solidariteit om een veilige en weerbare toekomst op te bouwen", besluit Dave Van Meel. "Een ingrijpend en rechtvaardig klimaatbeleid is daarom onontbeerlijk en kan geen vertraging oplopen."

 

Perscontact

Julie Van Houtryve - info@klimaatcoalitie.be - +32 484 65 28 57

 

Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdorganisaties en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving.