[Persbericht] Klimaat: regering moet nu kansen grijpen

Dinsdag 12 maart 2019, Brussel - De Klimaatcoalitie heeft vandaag haar eisen voor de komende maanden toegelicht op het kabinet van de Premier. We verwachten dat deze regering de kansen grijpt die de klimaattransitie te bieden heeft: er vallen minstens 80.000 jobs te creëren tijdens de komende 10 jaar. Politieke stilstand zal daarentegen veel meer kosten. Een klimaatwet is broodnodig om een voldoende ambitieus actiekader te scheppen. Deze kan voor de verkiezingen goedgekeurd worden, rekening houdende met het advies van de Raad van State.        

Burgers blijven al drie maanden massaal op straat komen, maar nu eisen ze politieke daden. Over de doelstellingen bestaat geen twijfel meer: we moeten de opwarming beperken tot maximum 1,5°C en dus de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie verminderen met 55% minstens tegen 2030 en met 95% voor 2050.

De Klimaatcoalitie hoopt dat de regeringspartijen de goedkeuring van een bijzondere klimaatwet zullen steunen in het parlement voor de ontbinding van de vergaderingen plaatsvindt en dat deze even ambitieus zal zijn als het kader dat Charles Michel beloofd heeft. 

We vragen ook een diepgaande herziening van het ontwerp van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NKEP) tegen eind 2019, met een algemene strategie rond de financiering van de klimaattransitie en de organisatie van een nationale conferentie over de rechtvaardige transitie. Participatie van relevante stakeholders en een transparante consultatieronde zijn cruciaal om van het NKEP een gedragen en ambitieus plan te maken. Deze eisen worden toegelicht in het memorandum van de Klimaatcoalitie. [1]  

De hele samenleving moet herdacht worden en niet alleen in het licht van de klimaatuitdagingen: we pleiten voor een waardig en kwalitatief leven voor iedereen hier en nu dat grenzen van de planeet respecteert. De Klimaatcoalitie en de burgers zullen alleszins blijven mobiliseren totdat onze overheden met een visie en bijbehorende maatregelen komen die deze uitdagingen het hoofd bieden. Te beginnen met onze steun aan de wereldwijde oproep van de jongeren voor een klimaatstaking deze vrijdag 15 maart. [2]     


Contact
Dave Van Meel, vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie: 0473 60 60 77
Julie Van Houtryve, coördinator van de Klimaatcoalitie: 0484 65 28 57 - info@klimaatcoalitie.be


Noot
[1] http://klimaatcoalitie.be/sites/default/files/documents/Verkiezingsmemor...
[2] http://www.klimaatcoalitie.be/wereldwijde-oproep-tot-staking-voor-het-kl...

 

Wie zijn we

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jongeren en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en rechtvaardige samenleving.