Persbericht: Het einde van de klimaattop nadert: aan welke kant van de geschiedenis zal België staan?


Ambitieverhoging is hét thema van de klimaattop in Katowice (COP24). Terwijl de onderhandelingen, op enkele uren voor het einde, dreigen vast te lopen door een totaal gebrek aan politieke wil, miste ook België een kans om zich te profileren als een verantwoordelijk en ambitieus land. De komende weken moet ons land van koers veranderen.
 
“België staat  aan de juiste kant van de geschiedenis” claimde premier Michel vier dagen geleden in Marrakesh. Of dat ook voor het klimaatbeleid geldt, ligt nog open. Ons land zette babystapjes met een ‘Benelux Talanoaverklaring’ maar slaagde er niet in mee te stappen in een echte verklaring om de ambitie te verhogen (High Ambition Coalition). Vlaanderen blokkeerde een ondertekening door ons land.
 
Een drastische verhoging van de globale ambitie is nodig om de opwarming te beperken tot maximaal 1,5°C zoals het IPCC akkoord aangeeft. Dat was de inzet van deze klimaattop,
maar wanneer het er om ging om zich écht te engageren tot nieuwe, meer ambitieuze plannen in 2020, stonden heel wat landen op de rem, ook België: “Onze ministers willen zich niet vastpinnen op cijfers, ze zeggen te willen focussen op concrete maatregelen” zegt Klimaatcoalitie. “Maar we zien net dat in de klimaatplannen van de regio’s ontbreken.” 
 
In dat kader verwelkomt de Klimaatcoalitie de beslissing van de Brusselse regering om zich uit te spreken voor een verhoging van de Europese klimaatdoelstelling voor 2030 naar 55%
vermindering van uitstoot. Tijdens een overleg met de Klimaatcoalitie gaven ook de ministers Crucke en Marghem aan persoonlijk te neigen naar die ambitie. De Klimaatcoalitie roept de Waalse en federale regeringen op om deze positie zo snel mogelijk officieel in te nemen, en de Vlaamse regering om niet langer op de rem te staan.
 
Op 2 december kwamen er 75.000 Belgen op straat omdat het onaanvaardbaar is dat onze ministers de leefbaarheid van de planeet en de toekomst van de toekomstige generaties zo in gevaar brengen. Allen vroegen ze een sociaal rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid. Voor de Klimaatcoalitie moet België de volgende prioriteiten vooropstellen:
 

  • België moet pleiten voor een verhoging van de Europese ambitie tot minstens 55% vermindering van uitstoot in 2030;
  • Het nationaal plan voor energie en klimaat moet robuust zijn en de rechtvaardige transitie naar een volledige de-carbonisatie inzetten. Ook moet België de uitdagingen van ontwikkelingslanden in rekening nemen, in het kader van internationale klimaatrechtvaardigheid. 
  • België moet toewerken naar een performante klimaatwet en zo de Belgische klimaatgovernance verbeteren

 
Door werk te maken van deze prioriteiten, toont België de bereidheid om zich aan de juiste kant van de geschiedenis te scharen, samen met de andere landen die op tijd de urgentie van het klimaatprobleem inzagen en er naar handelden. 


 
Contactpersonen ter plaatse


Milieuorganisaties: 

  • Julie Vanderberghe (WWF), +32475 80 80 06
  • Laurien Spruyt (BBL), +32 496 92 50 07

Jongerenvertegenwoordiger:

  • Nele Van Hoyweghen, Vlaamse Jeudgraad, +32 468 88 35 39

Noord-zuidorganisaties:

  • Lien Vandamme, 11.11.11, +32 492 59 10 59
  • Karel Malfiet, Ecokerk, +32 478 75 34 93