[Persbericht] “Hoeveel slachtoffers nog voor jullie in actie komen?”

De Klimaatcoalitie eiste deze vrijdag actie van de Vlaamse regering, in lijn met de klimaaturgentie

Op vrijdag 26 november 2021 organiseerde de Klimaatcoalitie een "die-in" voor de Vlaamse regering op het Martelaarsplein in Brussel. De actie hekelde de Belgische politieke passiviteit ten aanzien van de klimaatcrisis na de zeer teleurstellende uitkomst van de COP26. De activisten vielen neer voor de champagne-toostende regeringsleiders: "Hoeveel slachtoffers nog voor jullie in actie komen?”  

Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie: "We hebben de plaats van de actie niet willekeurig gekozen: het Vlaams Gewest nam duidelijk een blokkerende houding aan tijdens de klimaatonderhandelingen. Daarom voeren wij actie voor de zetel van de Vlaamse regering. Maar we moeten ook benadrukken dat noch de federale noch de andere gewesten klimaatplannen hebben ingediend, die in lijn zijn met het Verdrag van Parijs..” 

De Klimaatcoalitie wijst op het gebrek aan ambitie en eenheid in de strijd tegen klimaatverandering:    

1) Het nationale klimaatplan en de huidige regionale plannen zullen ons niet in staat stellen om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden. 

2) De verschillende overheden hebben nog steeds geen akkoord bereikt over de intra-Belgische verdeling van de verhoogde klimaat- en energiedoelstellingen. 

3) Afgezien van een aantal eenmalige regionale engagementen, is de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering  ontoereikend en bestaat zij grotendeels uit het recycleren van het budget voor ontwikkelingssamenwerking.   

"Voor de COP26 luidden bijna 50.000 mensen de klimaat-noodklok in Brussel", benadrukt Zanna Vanrenterghem. "Er is duidelijk geen rekening gehouden met hen. Het is hoog tijd dat België orde op zaken stelt om de uitdaging van deze eeuw aan te gaan: het verzoenen van welvaart, sociale rechtvaardigheid en respect voor de grenzen van de planeet.”