Nieuw voorzitterschap en fusie

De raad van bestuur van de Klimaatcoalitie heeft een voorzitter en vice-voorzitter verkozen voor de periode 2018-2020. Zij treden ook op als woordvoerders van de organisatie.

 

Nicolas Van Nuffel (hoofd van de beleidsdienst bij CNCD-11.11.11) is voorzitter en Dave Van Meel (programmadirecteur bij Greenpeace) is vice-voorzitter. "Beiden staan klaar om grote mobilisaties te steunen in het licht van de politieke uitdagingen in 2018-2020 en willen de samenwerking tussen beleid & actie en tussen sociale rechten & milieu versterken."

 

De Klimaatcoalitie is recent gefuseerd met het Platform Klimaatrechtvaardigheid, dat een deel van de leden bijeenbracht om aan beleidswerk te doen. De coalitie zal voortaan dus als het belangrijkste platform van het Belgische middenveld fungeren voor alles dat betrekking heeft op de strijd tegen klimaatverandering.

 

Nicolas en Dave nemen de fakkel over van Laurien Spruyt (BBL) en Sarah Schlitz (IEW), die de eerste vrouwelijke voorzitters van de Klimaatcoalitie waren en meerdere campagnes succesvol hebben geleid: mobilisatie tegen TTIP & CETA in 2016, de divestmentcampagne in 2017 en meerdere spontane acties als reactie op de Belgische actualiteit en in het kader van de klimaattoppen.