Klimaatcoalitie krijgt eerste vrouwelijke voorzitters

“Een sterke klimaatbeweging is nu cruciaal: zo zorgen we ervoor dat de doelstellingen uit het Parijs-akkoord ook echt realiteit worden.” Met dat doel voor ogen nemen Laurien Spruyt (Bond Beter Leefmilieu) en Sarah Schiltz (Fédération Inter-Environnement Wallonie) het roer van de Belgische Klimaatcoalitie over.

Hiermee krijgt de coalitie haar eerste vrouwelijke voorzitters. Het dynamische duo is gemotiveerd en enthousiast om hun campagne- en mobilisatie-ervaring ten dienste van het klimaat te stellen.

Laurien (26) is bio-ingenieur van opleiding en zette de voorbije twee jaar als campagnecoördinator van Climate Express haar schouders onder de mobilisatie voor de klimaattop in Parijs. Binnen Bond Beter Leefmilieu staat ze in voor de inhoudelijke ondersteuning van de lidorganisaties.

“Ik ben ervan overtuigd dat het enkel via een sterke en eensgezinde burgerbeweging is dat we erin zullen slagen de weegschaal naar de andere kant te doen kantelen”, voegt Sarah eraan toe.

Sarah (29) is master in de politieke wetenschappen en stedenbouwkunde. Binnen IEW is ze verantwoordelijk voor mobilisatie en contact met het netwerk. Het voorbije jaar mobiliseerde ze de Waalse milieuorganisaties voor de COP21.

Als covoorzitters willen Laurien en Sarah de afstemming en samenwerking tussen de leden van de Klimaatcoalitie verder bewerkstelligen en nauwer aansluiting zoeken bij diverse actoren binnen de klimaatbeweging. Beide dames engageren zich zowel professioneel als vrijwillig binnen de milieu- en klimaatbeweging en beschikken over een breed netwerk binnen het Belgische middenveld.

Binnen de Klimaatcoalitie zal Laurien de raad van bestuur en de algemene vergadering voorzitten en volgt ze de werkgroepen rond divestment en framing op. Sarah staat in voor de ad hoc-acties en de werkgroepen rond TTIP, de Klimaatzaak en de burgertop.

We danken Mathias Bienstman (Bond Beter Leefmilieu) voor zijn daadkrachtige voorzitterschap van de voorbije twee jaar. Hij leidde de campagne van Jobs4Climate in 2014 en de massamobilisatie voor de COP21 in Parijs in 2015 met visie en passie.

Contact

Je kan Laurien bereiken via laurien.spruyt@bblv.be, 02/282.17.41 of 0496/92.50.07

Je kan Sarah bereiken via s.schlitz@iew.be, 0472/42.87.83