Nieuws

Klimaat: deelakkoord tussen de gewesten en federale overheid over lastenverdeling

Het akkoord is broodnodig maar onvoldoende

15/09/2022 - 18:50

De Klimaatcoalitie verwelkomt het akkoord dat de drie gewesten en de federale regering vandaag hebben bereikt over de lastenverdeling. Dit is slechts een eerste stap in een belangrijk proces voor de aanpak van de klimaatcrisis. De Klimaatcoalitie verwacht nu concrete, gecoördineerde en ambitieuze keuzes van de beleidsmakers.

De Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale ministers bevoegd voor milieu, klimaat en energie hebben vanmiddag een principeakkoord bereikt over verschillende belangrijke dossiers in het kader van de lastenverdeling. De Klimaatcoalitie is verheugd dat dit akkoord een einde maakt aan jarenlang wachten. "Dit akkoord is een eerste stap over hoe de gewesten en de federale regering de klimaatinspanningen zullen verdelen", verklaart Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie.

Klimaatmars 23 oktober Brussel

16/08/2022 - 13:36

De natuur, biodiversiteit, mensenrechten


Onze kostbare planeet staat onder druk door de klimaatcrisis. De energieprijzen swingen de pan uit en overal ter wereld staat de voedselvoorziening zwaar onder druk. Is dit de enige weg?

Zeker niet! Samen kiezen we voor een ander pad. Samen voor een duurzame, rechtvaardige toekomst. Voor ons en voor onze kinderen.

Stap met je familie, vrienden of collega's mee in de mars. Geniet van de sfeer en het warme gevoel om samen het verschil te maken.

Het is te vroeg om te zeggen dat het te laat is.

Elke tiende van een graad telt.

 

De Klimaattop komt eraan, de politiek moet in actie schieten. Laten we dus de straat opgaan en op 23 oktober in Brussel stappen voor onze toekomst!

Concrete maatregelen voor klimaatrechtvaardigheid, nu!

13/07/2022 - 13:03

Concrete maatregelen voor klimaatrechtvaardigheid, nu!

De Klimaatcoalitie roept de Belgische overheden op om in de komende weken te laten zien dat ze de klimaatcrisis ernstig nemen. Hiervoor moeten er snel een aantal maatregelen worden ingevoerd om zo onze energievoorziening en koopkracht te garanderen.

De jongeren 'staan op' voor het klimaat. #standupforclimate

24/06/2022 - 19:33

#standupforclimate

Op vrijdag 21 oktober 2022 worden alle Belgische kinderen en jongeren uitgenodigd om ‘op te staan’  voor het klimaat. Scholen, jeugdcentra, jeugdbewegingen: we hebben jullie allemaal hard nodig om de hele bevolking in actie te krijgen. 

WAAROM STAAN WE OP?

Overstromingen, hittegolven, droogtes, bosbranden... vandaag laat de klimaatverandering zich overal ter wereld voelen.. De impact neemt met de dag toe en als we niets doen, zullen de gevolgen voor het leven op aarde onomkeerbaar zijn. Zoals het IPCC stelt in zijn laatste rapport: "De klimaatverandering is er: We moeten alles op alles zetten om de effecten te beperken". 

Vorig jaar riepen meer dan 100 scholen: "Wake up for Climate!" Nu moet iedereen wakker zijn en is het tijd om op te staan! #standupforclimate

HOE KAN JE DEELNEMEN?

Open brief: Laten we van België een model maken van rechtvaardige transitie

23/05/2022 - 07:45

Klimaat: laten we van België een model maken van rechtvaardige transitie

Ondanks waarschuwingen, aanbevelingen en zelfs een rechterlijke veroordeling heeft België nog steeds geen coherente nationale wetgeving om de klimaaturgentie aan te pakken. Op dit moment is het enige gemeenschappelijke instrument waarover de verschillende entiteiten beschikken het Nationale Energie- en Klimaatplan (NEKP). Jammer genoeg voldoet dit plan helemaal niet aan de Europese en internationale eisen. De Klimaatcoalitie eist dat dit plan een echte hefboom wordt om België sneller op een klimaatneutraal en sociaal rechtvaardig pad te brengen. De federale regering kondigde net een initiatief aan dat een eerste stap kan zijn, maar het moet een nationale dimensie krijgen en worden geïntegreerd in de voorbereiding van het NEKP.

IPCC-rapport : De oplossingen zijn bekend, politieke wil is nu het ontbrekende ingrediënt

08/04/2022 - 09:11

4 april. Het IPCC publiceert vandaag haar laatste deel van het drieledige rapport. Nadat ze in haar vorige rapport wees op de desastreuze gevolgen van klimaatverandering, toont het nieuwe IPCC-rapport hoe we verdere ontwrichting kunnen voorkomen.  We beschikken vandaag over de kennis, de middelen en het draagvlak om het tij te keren. Toch blijven onze overheden nog steeds in gebreke. De Klimaatcoalitie eist dat België zijn verantwoordelijkheid neemt, door een duidelijk actieplan op te stellen dat ons wegvoert van vervuilende  technologieën, en  de overgang maakt naar een dalend energieverbruik én maximaal inzet op hernieuwbare energie.

Niet op pad, wel paden beschikbaar

Zowel voor Oekraïne als voor het klimaat: snel afkicken van fossiele brandstoffen

Open brief

25/03/2022 - 10:31

Zowel voor Oekraïne als voor het klimaat: snel afkicken van fossiele brandstoffen


25 maart 2022 luidt de terugkeer van de klimaatstakingen en de onvermoeibare mobilisatie van jongeren over de hele wereld. 25 maart 2022 is ook de dertigste dag van de Russische invasie in Oekraïne, een nieuwe mondiale crisis met dramatische gevolgen. Voor de Klimaatcoalitie is het onmogelijk deze twee los van elkaar te zien en is het van essentieel belang om rechtvaardige en duurzame antwoorden te bieden.

IPCC- wetenschappers trekken, opnieuw en luider, aan de alarmbel. De klimaatcoalitie eist dringende acties.

28/02/2022 - 13:52

IPCC: Wetenschappers trekken, opnieuw en luider, aan de alarmbel.

28 februari. Het IPCC heeft het tweede hoofdstuk van zijn nieuwe beoordelingsrapport over de effecten van klimaatverandering gepubliceerd. De conclusies zijn duidelijk: de gevolgen van de klimaatverandering zullen nog sneller en ernstiger zijn dan verwacht. De dramatische overstromingen van juli 2021 waren een duidelijke illustratie van deze gevolgen in ons land. De Klimaatcoalitie eist dat België zijn verantwoordelijkheid neemt, door zijn uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen en door de landen van het Zuiden te steunen in hun aanpassings- en transitiebeleid.

Nieuwsbrief december 2021

08/12/2021 - 17:21

 

De COP26 in Glasgow is al even voorbij, met een ontgoochelend resultaat.  De positie van België, waar nochtans 50 000 mensen op straat kwamen om actie te vragen op de COP26, was zwak zonder intra-Belgisch akkoord.  Vlaanderen heeft daar een verzwakkende rol in gespeeld, maar ook de voorgestelde maatregelen van de andere regeringen waren onvoldoende.

 

Lees erover in onze nieuwsbrief:

http://mailchi.mp/f154f1a818dd/en-route-vers-la-cop26-op-weg-naar-de-cop...

[Persbericht] “Hoeveel slachtoffers nog voor jullie in actie komen?”

De Klimaatcoalitie eiste deze vrijdag actie van de Vlaamse regering, in lijn met de klimaaturgentie

30/11/2021 - 17:02

Op vrijdag 26 november 2021 organiseerde de Klimaatcoalitie een "die-in" voor de Vlaamse regering op het Martelaarsplein in Brussel. De actie hekelde de Belgische politieke passiviteit ten aanzien van de klimaatcrisis na de zeer teleurstellende uitkomst van de COP26. De activisten vielen neer voor de champagne-toostende regeringsleiders: "Hoeveel slachtoffers nog voor jullie in actie komen?”  

Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie: "We hebben de plaats van de actie niet willekeurig gekozen: het Vlaams Gewest nam duidelijk een blokkerende houding aan tijdens de klimaatonderhandelingen. Daarom voeren wij actie voor de zetel van de Vlaamse regering. Maar we moeten ook benadrukken dat noch de federale noch de andere gewesten klimaatplannen hebben ingediend, die in lijn zijn met het Verdrag van Parijs..”