Nieuws

Politiek debat: ‘Klimaatverandering, ook een bedreiging voor de financiële stabiliteit van België?’

25/09/2017 - 13:51

 

De Belgische grootbanken investeren in totaal nog steeds meer dan 40 miljard euro in steenkool, olie en gas. Een gigantisch risico voor de planeet én voor de stabiliteit van ons spaargeld. Samen met De Nederlandsche Bank gaan we in debat met onze volksvertegenwoordigers over de rol die de Belgische Nationale Bank hierin kan en moet spelen.

Screening docu "More than a pipeline"

04/09/2017 - 15:12

 

Op donderdag 17 augustus organiseerden we een filmvertoning over de strijd van de Standing Rock Sioux-indianen tegen de oliepijplijn die hun waterreserves bedreigt.

We brachten de filmavond samen met 70 mensen door in de bioscoopzalen van het Brusselse Cinéma Galeries en traden met hen in interactie over desinvestering, mensenrechten, de klimaatstrijd en mogelijkheden voor actie in België.

Ontdek er alles over op http://klimaatcoalitie.be/screening-docu-more-pipeline.

Bekijk de film bij je thuis en organiseer zelf een vertoning met je organisatie via www.morethanapipeline.com.

 

 

Publieke actie: zal de 'koolstofzeepbel' uiteenspatten?

08/05/2017 - 08:50

 

In het kader van haar campagne “Bankroute.be”, heeft de Klimaatcoalitie een publieke actie georganiseerd op zaterdag 6 mei om 14u30 op de Kunstberg in Brussel.

Een koolstofzeepbel dreigde er er uit elkaar te spatten! Het event had tot doel de vier grootste banken in België aan te zetten hun investeringen in de riskante sector van de fossiele brandstoffen stop te zetten. Deze actie kaderde in de Global Divestment Week, een golf van activiteiten in 39 landen over de hele wereld georganiseerd door de internationale klimaatbeweging 350.org.

 

Visuele actie

Een grote zwarte ballon die de koolstofzeepbel voorstelt, werd gevuld naarmate voorbijgangers aangaven klant te zijn bij één van de vier banken (BNP Paribas, ING, KBC of Belfius). Deze investeren nog steeds meer dan 40 miljard euro in fossiele brandstoffen.

Persbericht: lancering divestmentcampagne

19/04/2017 - 07:06

Belgische banken investeren nog steeds 40 miljard euro in fossiele energie

 

Brussel, 19 april 2017 - Meer dan 40 miljard euro, zo veel investeren de vier grootste banken in België nog altijd in financieel risicovolle fossiele brandstoffen. Met de lancering van een nationale campagne roept de Klimaatcoalitie BNP Paribas, ING, KBC en Belfius op om deze middelen weg te halen uit de fossiele brandstoffenindustrie en te investeren in duurzame energiebronnen.

“Hoewel de globale investeringen in duurzame energie jaar na jaar blijven toenemen, zijn die in fossiele energie nog veel te hoog”, zegt Laurien Spruyt, co-voorzitster van de Klimaatcoalitie. “Steeds meer mensen verzetten zich hiertegen. Met deze campagne willen we hun een stem geven en de banken aansporen om te desinvesteren uit fossiele brandstoffen.”

[PERSREACTIE] Klimaatcoalitie juicht beslissing KU Leuven toe

23/01/2017 - 21:44

 

Maandag 23 januari, Brussel - Na de Université de Liège (ULg) beslist nu ook de KU Leuven om niet langer te investeren in fossiele brandstoffen. De universiteiten springen daarmee op de kar van een steeds groeiende beweging. Tientallen gerenommeerde universiteiten gingen hen al voor, zoals Stanford, Oxford, Yale, Kopenhagen en Stockholm University.

 

CETA, niet in onze naam!

17/01/2017 - 10:39

Oproep tot actie

Op 23 januari en 2 februari wordt in het Europees Parlement gestemd over CETA (het verdrag tussen Canada en de Europese Unie). Wij willen met de klimaatbeweging een duidelijk signaal geven aan onze volksvertegenwoordigers: CETA, niet in onze naam! Overal in België en Europa zullen er acties plaatsvinden. 

Op zaterdag 21 januari komen we van 14u tot 16u bijeen aan het Europakruispunt te Brussel. Welkom!

Volg het evenement op de voet via facebook: https://www.facebook.com/events/1615316968777321/

 

Nieuwe framingtekst: "burgers luiden begin van hernieuwbaar tijdperk in"

07/12/2016 - 15:22

 

Naar aanleiding van de periode na de belangrijke klimaattop in Parijs, heeft de Klimaatcoalitie een gezamenlijke visietekst opgesteld voor de komende jaren. Hierin worden de nieuwe uitdagingen voor de Belgische samenleving en klimaatbeweging geschetst.

 

 

Eisen COP22 Marrakech

14/10/2016 - 10:54

Het Akkoord van Parijs biedt een internationaal kader, een politiek signaal en een koers. Tijdens de COP22 in Marrakesh is het akkoord een eerste keer voorwerp van verdere uitwerking.


Naar aanleiding hiervan heeft het Platform Klimaatrechtvaardigheid aanbevelingen opgesteld voor onze beleidsmakers.

 

 

De milieubeweging mobiliseert tegen TTIP & CETA

Persbericht naar aanleiding van de nationale betoging tegen TTIP & CETA

07/09/2016 - 09:12

 

Brussel, 7 september 2016 - Op dinsdag 20 september neemt de Belgische milieubeweging onder de slogan ‘People and planet before profit’ deel aan de ‘National Stop TTIP & CETA Day’. De vrijhandelsverdragen TTIP en CETA worden immers in het grootste geheim bedisseld en vormen een nieuwe bedreiging voor onze democratie, milieu en gezondheid. We treden in actie samen met honderdduizenden burgers in Europa en meer dan drie miljoen mensen die de ‘Stop TTIP’-petitie reeds ondertekend hebben.

  

Klimaatcoalitie krijgt eerste vrouwelijke voorzitters

23/06/2016 - 15:12

“Een sterke klimaatbeweging is nu cruciaal: zo zorgen we ervoor dat de doelstellingen uit het Parijs-akkoord ook echt realiteit worden.” Met dat doel voor ogen nemen Laurien Spruyt (Bond Beter Leefmilieu) en Sarah Schiltz (Fédération Inter-Environnement Wallonie) het roer van de Belgische Klimaatcoalitie over.

Hiermee krijgt de coalitie haar eerste vrouwelijke voorzitters. Het dynamische duo is gemotiveerd en enthousiast om hun campagne- en mobilisatie-ervaring ten dienste van het klimaat te stellen.

Laurien (26) is bio-ingenieur van opleiding en zette de voorbije twee jaar als campagnecoördinator van Climate Express haar schouders onder de mobilisatie voor de klimaattop in Parijs. Binnen Bond Beter Leefmilieu staat ze in voor de inhoudelijke ondersteuning van de lidorganisaties.