De milieubeweging mobiliseert tegen TTIP & CETA

Persbericht naar aanleiding van de nationale betoging tegen TTIP & CETA

 

Brussel, 7 september 2016 - Op dinsdag 20 september neemt de Belgische milieubeweging onder de slogan ‘People and planet before profit’ deel aan de ‘National Stop TTIP & CETA Day’. De vrijhandelsverdragen TTIP en CETA worden immers in het grootste geheim bedisseld en vormen een nieuwe bedreiging voor onze democratie, milieu en gezondheid. We treden in actie samen met honderdduizenden burgers in Europa en meer dan drie miljoen mensen die de ‘Stop TTIP’-petitie reeds ondertekend hebben.

  

TTIP is een handelsakkoord dat onderhandeld wordt tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). CETA is het verdrag tussen Canada en de Europese Unie dat men in 2016 wil tekenen. Beide verdragen willen handelsbarrières met Europa wegwerken en het zo eenvoudiger maken voor bedrijven om zaken te doen op beide continenten. Doel: economische groei.

Afzwakking en blokkering milieunormen

“Bestaande milieunormen worden volgens deze verdragen beschouwd als handelsbarrières en riskeren afgezwakt te worden. TTIP & CETA zouden een belemmering vormen voor het beleid van hernieuwbare energie en voor de energietransitie in de EU, maar ook voor de bescherming van Europese producten, die in de Verenigde Staten aan minder strenge strenge regels moeten voldoen. De VS zijn daarom ook voorstander van diepgaande ‘regelgevende samenwerking’ (‘regulatory cooperation’), waarbij samen nieuwe normen worden opgesteld. Maar het zou betekenen dat zowel de VS als belanghebbende bedrijven sturend kunnen optreden bij wetsvoorstellen voordat zelfs de Europese of nationale parlementen worden geraadpleegd: een ernstige aanslag op de democratie ten voordele van multinationals.” zo stelt Natalie Eggermont, woordvoerster van de milieubeweging op de betoging. “De afbouw van milieunormen vormt bovendien een gevaar voor publieke dienstverlening zoals gezondheidszorg en onderwijs, terwijl er net geen milieu- en klimaatrechtvaardigheid kan zijn zonder bescherming van sociale rechten.”    

Privileges voor multinationals

Grote bedrijven zullen landen ook kunnen aanklagen bij de ISDS-arbitragecommissie (Investor to State Dispute Settelment) wanneer deze landen nieuwe milieuregels willen invoeren, bijvoorbeeld om het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Dat ISDS (ook ICS genoemd onder CETA) een bedreiging is voor milieuregels, bewijzen bestaande handelsakkoorden waarin het mechanisme opgenomen is: bij andere handelsverdragen werd 60% van de ISDS-rechtszaken aangespannen vanwege ontevredenheid met het gevoerde milieubeleid. Welke overheid zal dan nog maatschappelijk belangrijke wetgeving durven aannemen?       

Fossiele brandstoffen zullen niet in de grond blijven

Joeri Thijs, klimaatexpert bij Greenpeace: “TTIP en CETA zouden de EU nog meer richten op de invoer van niet-hernieuwbare energie die meer CO² uitstoot en uit regio’s komt die sterk getroffen worden door klimaatverandering, in plaats van op lokale en duurzame energie. Deze invoer vertegenwoordigt vandaag reeds meer dan 50% van de totale Europese energieconsumptie.”  

Overconsumptie en meer transport

Deze akkoorden hebben als doelstelling om de trans-Atlantische handel te vergroten tussen twee continenten die reeds meer consumeren dan nodig. “De voorgestelde maatregelen zullen de handel en dus ook het goederentransport per boot en vliegtuig verder aanwakkeren, en daarmee de mondiale uitstoot van CO² en de milieuschade verder omhoog drijven.” voegt Brigitte Gloire, beleidsmedewerker klimaat bij Oxfam Solidariteit, er nog aan toe.   

Waarom is dit zo belangrijk?

TTIP en CETA zijn verdragen die vrijhandel nog meer vooropstellen als de allerbelangrijkste prioriteit. Elke keer dat we in Europa een stap voorwaarts willen zetten om het milieu, consumentenbelangen of belangen van werknemers te beschermen, zal het trans-Atlantische handelsakkoord meespelen. Sterker nog: zelfs nu het verdrag er nog niet is, heeft het al negatieve effecten op de Europese regelgeving. Het gevaar van deze verdragen schuilt vooral in de toekomst, in de regels en wetten die nodig zijn maar we nog niet hebben. We moeten ons richten op de kern van de zaak. Handel is oké, maar moet in dienst staan van de maatschappij, niet erboven.

Perscontact

Natalie Eggermont, coördinatieteam Climate Express; 0477/44.07.01; natalie@climate-express.eu; @Natalie_ClimEx

Praktische info

WANNEER? Dinsdag 20 september - 17u-19u (verzamelen om 16u30)

WAAR? Wetenschapsstraat & Wetstraat (start betoging) tot aan Schumanplein (aankomst betoging, flashmob & fiesta alternativa)

WAT? De Belgische milieubeweging doet mee aan de ‘National Stop TTIP & CETA Day’ in Brussel en mobiliseert burgers en organisaties om mee te betogen tegen de vrijhandelsverdragen TTIP & CETA en voor de democratie, het milieu, onze gezondheid en sociale rechten. Tijdens de betoging stappen we mee in het milieublok.

CONTACT: Julie Van Houtryve, coördinator Klimaatcoalitie; 0484/65.28.57; info@klimaatcoalitie.be

INFO MILIEUBLOK: http://klimaatcoalitie.be/de-klimaatcoalitie-zegt-stop-tegen-ttip-ceta

INFO BETOGING: https://www.facebook.com/events/126666001074568/