De Klimaatcoalitie reageert op de publieksbevraging over het Nationaal Energie- en Klimaatplan

Van 4 juni tot 15 juli krijgen Belgische burgers de mogelijkheid om deel te nemen aan de publieksbevraging over het ontwerp van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). Dit initiatief is fundamenteel om alle burgers hun mening te laten geven en het NEKP terug op het spoor van de ambitie en klimaatactie te zetten. We stellen namelijk vast dat het ontwerpplan niet toelaat om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te respecteren noch een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving voor 2050 te bewerkstelligen. Talrijke elementen zijn nog onvolledig om ervoor te zorgen dat ons land op een rechtvaardige manier bijdraagt tot een beperking van de globale opwarming tot 1,5°C.

Hoewel deze publieksenquête een goed initiatief is, heeft ze een beperkt bereik en geeft ze de burger niet echt de mogelijkheid om zijn/haar mening te geven over de actuele plannen. De 27 meerkeuzevragen zijn voornamelijk gericht op individidueel gedrag en niet op de politieke maatregelen die men moet nemen om het NEKP te versterken. Bovendien probeert men in de vragenlijst nergens de precieze technische aspecten van de verschillende plannen uit te diepen en laat het ook niet toe om de obstakels en lacunes aan te kaarten.   

We vinden deze vorm van participatie ruim onvoldoende voor zo een belangrijke kwestie als het klimaatbeleid van de volgende tien jaar. Toch nodigen we iedereen uit om deel te nemen en stellen we antwoorden voor die men kan sturen naar de verschillende administraties of kan invullen in het open kader op het einde van de vragenlijst. We verwijzen ook naar een reeks meer diepgaande analyses van onze leden om hierin verder te gaan.  
 
Publiceer het artikel dat we hierover hebben opgesteld, nodig je achterban uit en neem zelf deel aan de publieksbevraging: http://www.klimaatcoalitie.be/geef-je-mening-over-het-nationaal-energie-....