De Klimaatcoalitie overhandigt een speciale brief aan de nieuwe parlementsleden

Deze donderdag 20 juni 2019, op de dag van de eerste zitting van het Federaal Parlement, heeft de Klimaatcoalitie een brief overhandigd aan de nieuwe parlementsleden van de Kamer.

In deze brief wilt de Klimaatcoalitie de nieuw verkozenen aanmoedigen om niet te wachten tot de federale onderhandelingen rond zijn, en om meteen het werk aan te vatten om een sociaal rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving te bewerkstelligen. “Het klimaat is geen louter campagnethema, noch een attribuut van de ene of andere partij. Los van de politieke strekking moeten we samenwerken om de uitdagingen van onze toekomst aan te gaan.” preciseert Dave Van Meel, woordvoerder en vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie.                          

De Klimaatcoalitie nodigt de parlementsleden uit om België opnieuw op het spoor van de klimaatambitie te zetten en om de samenwerking en coördinatie van de verschillende bevoegde entiteiten te versterken. “Het is mogelijk om net als in de interparlementaire commissie klimaat permanent een positieve dynamiek te creëren en op een ambitieuze manier samen te werken”, zegt Dave Van Meel. De Klimaatcoalitie stelt voor een interparlementaire lunch inzake klimaat te organiseren in september, om elkaar beter te leren kennen en uit te wisselen over de uitdagingen op korte, middellange en lange termijn, in lijn met het werk dat is aangevat met de interparlementaire resoluties.                   

De brief zal ook overhandigd worden aan de regionale parlementsleden. “Onze parlementsleden hebben de macht om het werk vanaf vandaag aan te vatten” legt Dave Van Meel nog uit. “In de huidige klimaat- en sociale crisis is er meer dan ooit nood aan actie.”
 

Informatie

 

Perscontact

Julie Van Houtryve, coördinator van de Klimaatcoalitie: 0484 65 28 57 - info@klimaatcoalitie.be


Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die 71 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en rechtvaardige samenleving. Meer informatie op www.klimaatcoalitie.be.