De Klimaatcoalitie geeft België 100 dagen de tijd om te reageren op de klimaatcrisis

Zaterdag 14 september 2019, Brussel – De zomer van 2019 heeft opnieuw vele records verbroken en toont hiermee aan dat de klimaatcrisis overal ter wereld werkelijkheid is. De Klimaatcoalitie wijst de Belgische politiek er op dat de politieke stilstand niet aanvaardbaar is en roept de politieke partijen op om de handen uit de mouwen te steken en de komende 100 dagen de noodzakelijke concrete maatregelen te treffen om ons land op het ambitieuze pad te zetten. De teller zal ingaan op 22 september, twee dagen na de derde wereldwijde klimaatstaking op 20 september. 

Het klimaat wacht niet: juli was wereldwijd de warmste maand ooit met pieken tot meer dan 50°C op sommige plaatsen, branden hebben de poolcirkel, Amazonië en Afrika verwoest, het afsmelten van de permafrost is nog versneld en droogte bedreigt Europa. Ongeveer 11 maand geleden gaf het IPCC ons twee jaar de tijd om de huidige koers naar een opwarming van +3°C of zelfs +4°C om te keren. De klimaatcrisis vereist snelle en systemische actie. 

“We geven de Belgische verkozenen 100 dagen de tijd om te reageren op de klimaatcrisis met zeer concrete maatregelen” legt Dave Van Meel, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie uit. “We kunnen het ons niet veroorloven om meer tijd te verliezen. De omslag naar een sociaal rechtvaardige en klimaatneutrale samenleving moet nu worden ingezet.” De teller zal ingaan op 22 september en eindigen op 31 december, deadline om de finale versie van het Nationaal Energie en Klimaatplan (NEKP) in te dienen bij de Europese Commissie.

De Klimaatcoalitie vraagt in de eerste plaats om het Nationaal Energie Klimaat Plan op een ambitieuze manier te herzien en schuift volgende eisen naar voren: 

  • Een ambitieverhoging: -55% tegen 2030 en klimaatneutraliteit ruim voor 2050;  
  • Een eerlijke transitie duidelijk vermelden in  het NEKP samen met concrete maatregelen;
  • Een verlaging van de huidige doelstelling voor biobrandstoffen;
  • Een  verbetering van de fiscaliteit.

Daarnaast stelt ze enkele concrete maatregelen voor zoals het organiseren van een nationale conferentie over rechtvaardige transitie en een verbetering van de Belgische governance inzake klimaat. In het kader hiervan is het cruciaal dat men de discussie over de Burden Sharing 2030 zo snel mogelijk aanvangt.

"Elke entiteit kan actie ondernemen, er ligt veel werk op de plank" benadrukt Dave Van Meel. "België moet de deadline voor de ambitieverhoging in 2020 voorbereiden. Dit is niet alleen een internationale verplichting maar ook onze verantwoordelijkheid als historische vervuiler van broeikasgasemissies". 

Op maandag 23 september wordt in New York een klimaattop georganiseerd door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties met de bedoeling om de wereldwijde klimaatambitie te verhogen. Het is cruciaal dat België de kopgroep van de meest ambitieuze landen vervoegt. Daarom gaan de Klimaatcoalitie en diverse andere actiegroepen in op de wereldwijde oproep voor een klimaatstaking op vrijdag 20 september. Deze staking zal het startschot geven aan een week vol acties in ons land, van 21 tot en met 27 september. 

 

Informatie

 

Perscontact

 

Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die 71 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en rechtvaardige samenleving. Meer informatie op www.klimaatcoalitie.be.