Nieuws

Persbericht: 1000 burgers betogen voor het klimaat aan de voet van het Europees parlement

08/09/2018 - 20:38

 

Zaterdag 8 september 2018, Brussel – In navolging van de mondiale oproep ‘Rise for Climate’, gelanceerd door de organisatie 350.org, en aangedreven door de extreme hitte en bosbranden van deze zomer, voerden 1000 burgers deze zaterdag actie voor het Europees parlement. Deze mobilisatie kadert in een wereldwijde golf van meer dan 735 acties, die beleidsmakers hebben opgeroepen om fossiele brandstoffen niet langer te financieren, en om te investeren in een rechtvaardige transitie naar 100% hernieuwbare energie. In België willen we dat het klimaat prioriteit nummer één wordt op de politieke agenda.

 

Rise for Climate Belgium: citizen movement

27/08/2018 - 11:02

Vanaf zaterdag 8 september, zal elke maand een mobilisatie plaatsvinden in Brussel om de Europese en Belgische beleidsmakers te dwingen om de noodzakelijke maatregelen te treffen. We willen hen voor de feiten stellen: 2,5 jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs, heeft de Europese Unie haar klimaatdoelstellingen amper bijgesteld. In België leidt een gebrek aan politieke wil en samenwerking ertoe dat onze uitstoot weer stijgt sinds enkele jaren. 

Frans klimaatpeloton opnieuw in België

19/07/2018 - 16:07

 

In 2015 heeft Tour Alternatiba meer dan 60 000 mensen op de been gebracht in de aanloop naar de COP21 in Parijs. Dit jaar zal de nieuwe Franse Tour opnieuw door België fietsen, met haltes in o.a. Doornik en Brussel. Bij elke halte zullen ze alternatieven voor de klimaatontregeling aankaarten en vormingen voor geweldloze actie organiseren. 

Ontdek het Belgische programma op onze website en volg de Franse fietsers ondertussen live via hun Facebook-pagina

 

Nieuwsbrief juni 2018

26/06/2018 - 15:27

 

Onze nieuwsbrief is er weer: https://mailchi.mp/b32663c372e1/lt-commence-avec-trump-de-zomer-gaat-van...

Ontdek wat er deze zomer op het programma staat, ter opwarming van het najaar, waarin we klimaatrechtvaardigheid weer helemaal bovenaan de politieke agenda zullen zetten.

 

 

 

Sluit België aan bij de Paris Proof Coalition?

13/06/2018 - 08:46

 

Deze woensdag 13 juni vindt de Talanoa Dialogue plaats bij de Europese Unie. Deze dialoog wilt de balans opmaken van de collectieve en individuele inspanningen voor het bereiken van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

De Klimaatcoalitie roept bij deze gelegenheid België op om niet meer te zwijgen ten aanzien van de klimaaturgentie, door meer ambitie te tonen. Enkel zo kunnen we de doelstellingen van Parijs behalen en onomkeerbare gevolgen, op Europees en globaal vlak maar vooral voor de meest kwetsbare landen en gemeenschappen, vermijden.

Roep België mee op om aan te sluiten bij de Paris Proof Coalition, voor meer ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese Unie tegen 2030! 

 

Nieuw voorzitterschap en fusie

09/05/2018 - 15:08

De raad van bestuur van de Klimaatcoalitie heeft een voorzitter en vice-voorzitter verkozen voor de periode 2018-2020. Zij treden ook op als woordvoerders van de organisatie.

 

Nicolas Van Nuffel (hoofd van de beleidsdienst bij CNCD-11.11.11) is voorzitter en Dave Van Meel (programmadirecteur bij Greenpeace) is vice-voorzitter. "Beiden staan klaar om grote mobilisaties te steunen in het licht van de politieke uitdagingen in 2018-2020 en willen de samenwerking tussen beleid & actie en tussen sociale rechten & milieu versterken."

 

Europese klimaatdoelstellingen: Nederland, Duitsland en Frankrijk leggen lat hoger, waar blijft België?

20/04/2018 - 08:49

Op 17 april stemde het Europees Parlement definitief over de verdeling van de klimaatdoelstellingen voor 2030 onder de lidstaten. Die Europese 2030-doelstellingen over vermindering van uitstoot, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie werden niet aangepast na het Akkoord van Parijs van 2015, toen de globale ambitie werd aangeschroefd. Nederland, Frankrijk en Duitsland vragen een verhoging van de Europese klimaatdoelstellingen. De Klimaatcoalitie wil dat België zich daarbij aansluit.

Om het belangrijke klimaatakkoord van Parijs waar te maken, is er nood aan snelle en doortastende actie. Onze buurlanden hebben dat alvast begrepen: Nederland trekt aan de kar voor een verhoging van de Europese doelstellingen, onder meer Frankrijk, Zweden en Duitsland volgen.

Onze input voor het interparlementair klimaatoverleg in 2018

18/04/2018 - 13:11

Naar aanloop van de 24ste internationale klimaatconferentie, die dit jaar zal plaatsvinden in Katowice (Polen), willen de Belgische parlementen een interparlementaire resolutie uitwerken die ook als input moet dienen voor het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030

Deze resolutie zal vertrekken vanuit een gemeenschappelijke verklaring die de parlementen eind vorig jaar hebben afgeklopt. Onze klimaatexperten analyseerden die verklaring en gaven input voor de verwachte resolutie.

De analyse is opgedeeld in goede elementen waarop ze verder willen bouwen aan de hand van concrete suggesties; elementen die beter kunnen en dus enige aanpassing vragen en; elementen die volgens hen ontbreken.
 

Foto ©mediActivista (flickr)

Nieuwsbrief maart 2018

11/04/2018 - 15:01

Op 20 maart werd de fusie van de Klimaatcoalitie met het Platform Klimaatrechtvaardigheid een feit. Voortaan gaan we verder als Klimaatcoalitie - Samen voor klimaatrechtvaardigheid. We kozen ook een nieuw bestuur voor 2018-2020 en vijf nieuwe organisaties zijn lid geworden.

Onze klimaatexperten schreven een analyse van de COP23 en aanbevelingen voor de klimaattop in Polen dit jaar. 

Lees er meer over, en ontdek nog veel meer in onze nieuwsbrief van maart: https://mailchi.mp/22e3babbfd47/ensemble-pour-la-justice-climatique-same...

 

 

Nieuwsbrief januari 2018

05/02/2018 - 13:44

Welke perspectieven voor de klimaatagenda in 2018 en 2019? 

Ontdek er meer over in onze nieuwsbrief: https://mailchi.mp/klimaatcoalitie/perspectieven-op-de-klimaatagenda-per...