Nieuws

Europese klimaatdoelstellingen: Nederland, Duitsland en Frankrijk leggen lat hoger, waar blijft België?

20/04/2018 - 08:49

Op 17 april stemde het Europees Parlement definitief over de verdeling van de klimaatdoelstellingen voor 2030 onder de lidstaten. Die Europese 2030-doelstellingen over vermindering van uitstoot, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie werden niet aangepast na het Akkoord van Parijs van 2015, toen de globale ambitie werd aangeschroefd. Nederland, Frankrijk en Duitsland vragen een verhoging van de Europese klimaatdoelstellingen. De Klimaatcoalitie wil dat België zich daarbij aansluit.

Om het belangrijke klimaatakkoord van Parijs waar te maken, is er nood aan snelle en doortastende actie. Onze buurlanden hebben dat alvast begrepen: Nederland trekt aan de kar voor een verhoging van de Europese doelstellingen, onder meer Frankrijk, Zweden en Duitsland volgen.

Onze input voor het interparlementair klimaatoverleg in 2018

18/04/2018 - 13:11

Naar aanloop van de 24ste internationale klimaatconferentie, die dit jaar zal plaatsvinden in Katowice (Polen), willen de Belgische parlementen een interparlementaire resolutie uitwerken die ook als input moet dienen voor het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030

Deze resolutie zal vertrekken vanuit een gemeenschappelijke verklaring die de parlementen eind vorig jaar hebben afgeklopt. Onze klimaatexperten analyseerden die verklaring en gaven input voor de verwachte resolutie.

De analyse is opgedeeld in goede elementen waarop ze verder willen bouwen aan de hand van concrete suggesties; elementen die beter kunnen en dus enige aanpassing vragen en; elementen die volgens hen ontbreken.
 

Foto ©mediActivista (flickr)

Nieuwsbrief maart 2018

11/04/2018 - 15:01

Op 20 maart werd de fusie van de Klimaatcoalitie met het Platform Klimaatrechtvaardigheid een feit. Voortaan gaan we verder als Klimaatcoalitie - Samen voor klimaatrechtvaardigheid. We kozen ook een nieuw bestuur voor 2018-2020 en vijf nieuwe organisaties zijn lid geworden.

Onze klimaatexperten schreven een analyse van de COP23 en aanbevelingen voor de klimaattop in Polen dit jaar. 

Lees er meer over, en ontdek nog veel meer in onze nieuwsbrief van maart: https://mailchi.mp/22e3babbfd47/ensemble-pour-la-justice-climatique-same...

 

 

Nieuwsbrief januari 2018

05/02/2018 - 13:44

Welke perspectieven voor de klimaatagenda in 2018 en 2019? 

Ontdek er meer over in onze nieuwsbrief: https://mailchi.mp/klimaatcoalitie/perspectieven-op-de-klimaatagenda-per...

 

Persbericht

09/11/2017 - 15:38

Klimaatcoalitie verheugd met beslissing KBC om SRI-fondsen fossielvrij te maken

 

De Klimaatcoalitie is verheugd met de beslissing van KBC om fossiele brandstofbedrijven te weren uit hun aanbod van SRI (socially responsible investment) fondsen, waarin momenteel  €5,75 miljard is belegd.

"Dit is een belangrijke stap in de goede richting," aldus Mathias Balcaen, expert bij de Klimaatcoalitie. "Na het Klimaatakkoord van Parijs is het onlogisch geworden om investeringen in fossiele brandstofbedrijven als "duurzaam" te classificeren. We zijn blij dat KBC dit nu ook inziet. Wij hopen dat andere banken snel dit voorbeeld zullen volgen."

Persbericht

30/10/2017 - 15:26

Nationale Bank kan en moet rol opnemen in strijd tegen klimaatverandering

 

BRUSSEL – In het Federaal Parlement gingen politici vandaag in debat over de financiële risico’s die de klimaatverandering stelt voor ons land. De centrale banken in de buurlanden ondernemen al stappen. Voor ons land zei de Nationale Bank van België (NBB) dat het financiële risico van klimaatopwarming in België 80 miljard euro bedraagt. “Een gigantisch risico voor de planeet, ons spaargeld én de Belgische economie”, zeggen Laurien Spruyt en Sarah Schlitz, co-voorzitters van de Klimaatcoalitie. “We zijn blij dat de NBB nu zelf vragende partij is voor meer onderzoek.”

 

Persreactie: BNP Paribas heeft begrepen dat steenkool, olie en gas tot verleden behoren

13/10/2017 - 11:00

Brussel, vrijdag 13 oktober 2017 - BNP Paribas, de achtste grootste bank ter wereld, investeert niet langer in schaliegas, teerzandolie of noordpoololie en -gas. De Belgische Klimaatcoalitie, die in april nog een campagne lanceerde om de banken op te roepen niet langer in fossiele brandstoffen te investeren (www.bankroute.be), is tevreden met wat ze "een stap in de goede richting" noemt en hoopt dat anderen dit voorbeeld volgen.

 

Persreactie: BNP Paribas heeft begrepen dat steenkool, olie en gas tot verleden behoren

13/10/2017 - 11:00

 

Brussel, vrijdag 13 oktober 2017 - BNP Paribas, de achtste grootste bank ter wereld, investeert niet langer in schaliegas, teerzandolie of noordpoololie en -gas. De Belgische Klimaatcoalitie, die in april nog een campagne lanceerde om de banken op te roepen niet langer in fossiele brandstoffen te investeren (www.bankroute.be), is tevreden met wat ze "een stap in de goede richting" noemt en hoopt dat anderen dit voorbeeld volgen.

 

Politiek debat: ‘Klimaatverandering, ook een bedreiging voor de financiële stabiliteit van België?’

25/09/2017 - 13:51

 

De Belgische grootbanken investeren in totaal nog steeds meer dan 40 miljard euro in steenkool, olie en gas. Een gigantisch risico voor de planeet én voor de stabiliteit van ons spaargeld. Samen met De Nederlandsche Bank gaan we in debat met onze volksvertegenwoordigers over de rol die de Belgische Nationale Bank hierin kan en moet spelen.

Screening docu "More than a pipeline"

04/09/2017 - 15:12

 

Op donderdag 17 augustus organiseerden we een filmvertoning over de strijd van de Standing Rock Sioux-indianen tegen de oliepijplijn die hun waterreserves bedreigt.

We brachten de filmavond samen met 70 mensen door in de bioscoopzalen van het Brusselse Cinéma Galeries en traden met hen in interactie over desinvestering, mensenrechten, de klimaatstrijd en mogelijkheden voor actie in België.

Ontdek er alles over op http://klimaatcoalitie.be/screening-docu-more-pipeline.

Bekijk de film bij je thuis en organiseer zelf een vertoning met je organisatie via www.morethanapipeline.com.