Nieuws

Avanti voor een klimaatregering!

08/09/2020 - 14:21

Twee jaar na de start van de burgermobilisaties, roept de Klimaatcoalitie de onderhandelende partijen rond de preformateurs Conner Rousseau en Egbert Lachaert op om hun engagementen uit de verkiezingscampagne waar te maken en de heropbouw na Covid-19 als hefboom te gebruiken voor de transitie naar een sociaal rechtvaardige en klimaatvriendelijke samenleving. 

Nieuwsbrief: wij willen een Nieuw Normaal

27/08/2020 - 17:10

Ontdek onze nieuwsbrief van de zomer 2020: https://mailchi.mp/f89d59463d5b/wij-willen-een-nieuw-normaal-nous-voulon...

 • Ongeziene coalitie om samen aan een nieuwe wereld te bouwen
 • Vernietiging Amazonewoud en akkoord EU-Mercosur
 • Europees herstelplan - welke plaats voor het klimaat?
 • Politiek debat over industrieel klimaatrapport van de milieubeweging: maar liefst 30 parlementaire vragen
 • Winst voor de Ierse Klimaatzaak

 

 

 

#UnitedForANewNormal: samen bouwen aan een nieuwe wereld!

04/07/2020 - 07:26

Wie de ochtend van 4 juli langs de Kunstberg in Brussel liep, kon er niet naast kijken. Onderaan de trappen kwamen een 150-tal mensen samen in actie, met een duidelijke boodschap voor het leven na corona: “Wij willen een nieuw normaal!”

De unieke coalitie, met vertegenwoordigers uit de klimaat-en milieubeweging, de armoedebeweging, de sociale sector en de vakbonden, kwam op initiatief van Greenpeace samen om hun stem te laten horen. Uiteraard hield iedereen zich netjes aan de gezondheids- en veiligheidsregels en werd er voldoende afstand bewaard.

 

Nieuwsbrief: zal de heropbouw eerlijk en duurzaam zijn?

08/05/2020 - 11:41

Ontdek onze nieuwsbrief van de maand april: https://mailchi.mp/760bb28633bd/la-reconstruction-sera-t-elle-juste-et-d...

 • Corona en klimaat
 • Geen blanco cheque voor de luchtvaart
 • Nederland zet resoluut in op uitvoering vonnis Klimaatzaak
 • Pleidooi voor een echte hersteleconomie
 • Offline en online agenda

 

 

COVID-19: de Klimaatcoalitie vraagt task force voor een duurzame heropbouw

23/04/2020 - 18:16

In het kader van de ‘Global Climate Strike Online’ deze vrijdag 24 april, roept de Klimaatcoalitie de Belgische overheden op om een task force op te richten die na COVID-19 de opbouw van een nieuwe economie garandeert met respect voor mensen, milieu en natuur. In navolging van wat de Finse regering heeft opgezet, vragen we België een task force te lanceren die erop toeziet dat het antwoord op de economische recessie bijdraagt aan een sociaal rechtvaardige en klimaatvriendelijke samenleving.

Nieuwsbrief: klimaatactie blijft nodig

08/04/2020 - 11:53

 

Ontdek onze nieuwsbrief van februari en maart 2020: https://mailchi.mp/f4f20e78b0b9/lzjfbog-2594361

 • Uitstel klimaattop Glasgow
 • Analyse: het Nationaal Energie- en Klimaatplan biedt geen antwoord op de klimaatcrisis
 • Analyse van de Europese Green Deal
 • Global Climate Strike Online
 • Nu is de rechter aan zet
 • Sterker dan ooit

 

[Persbericht] Uitstel klimaattop Glasgow: klimaatactie blijft nodig

02/04/2020 - 17:47

COVID19 is een wereldwijde gezondheidscrisis en het is essentieel om die nu onder controle te krijgen. De Klimaatcoalitie heeft daarom begrip voor het besluit om de klimaattop in Glasgow (COP26) uit te stellen. Maar terwijl de pandemie daadkrachtige maatregelen vraagt op korte termijn, vereist de klimaatcrisis dat we ons voorbereiden op de lange termijn. In het kader hiervan moeten we ook ‘de curve afvlakken’. 

[Persbericht] Europese Klimaatwet: Europa boekt vooruitgang, België kan niet achterblijven

03/03/2020 - 13:53

Morgen, woensdag 4 maart, stelt de Europese Commissie haar nieuwe ‘klimaatwet’ voor, als één van de hoekstenen van het Europese klimaatpact (of European Green Deal) [1]. De Klimaatcoalitie werpt licht op enkele fundamentele voorwaarden opdat deze tekst een echte basis kan vormen voor een Europese klimaatambitie die beantwoordt aan de sociale en milieucrisis. Ook herinnert ze België eraan dat het hoog tijd is om mee op de kar te springen. Dat kan vandaag nog door aan te sluiten bij de oproep van de meest ambitieuze landen.    

Waar wachten jullie op, beste politici?

26/02/2020 - 15:13

58 middenveldorganisaties roepen de politiek op om haast te maken met de federale regeringsvorming. Nieuwe verkiezingen zullen de kaarten niet beter leggen. Geef ons een regering die de leiding neemt.

276 dagen na de verkiezingen is er nog steeds geen federale regering. En toch draait onze samenleving voort. Schijnbaar. Hebben we dan eigenlijk wel een federale regering nodig? Ons antwoord is duidelijk: ja. En liever vandaag dan morgen.

In het bedrijfsleven of in het middenveld, zou de vraag "of er wel nood is aan een leidinggevende", op hoongelach onthaald worden. Om veerkrachtig en toekomstgericht te handelen en om noodzakelijke keuzes te maken heeft elk bedrijf of organisatie nood aan visionair leiderschap. In de samenleving is dat niet anders.