Nieuws

Open brief: Laten we van België een model maken van rechtvaardige transitie

23/05/2022 - 07:45

Klimaat: laten we van België een model maken van rechtvaardige transitie

Ondanks waarschuwingen, aanbevelingen en zelfs een rechterlijke veroordeling heeft België nog steeds geen coherente nationale wetgeving om de klimaaturgentie aan te pakken. Op dit moment is het enige gemeenschappelijke instrument waarover de verschillende entiteiten beschikken het Nationale Energie- en Klimaatplan (NEKP). Jammer genoeg voldoet dit plan helemaal niet aan de Europese en internationale eisen. De Klimaatcoalitie eist dat dit plan een echte hefboom wordt om België sneller op een klimaatneutraal en sociaal rechtvaardig pad te brengen. De federale regering kondigde net een initiatief aan dat een eerste stap kan zijn, maar het moet een nationale dimensie krijgen en worden geïntegreerd in de voorbereiding van het NEKP.

IPCC-rapport : De oplossingen zijn bekend, politieke wil is nu het ontbrekende ingrediënt

08/04/2022 - 09:11

4 april. Het IPCC publiceert vandaag haar laatste deel van het drieledige rapport. Nadat ze in haar vorige rapport wees op de desastreuze gevolgen van klimaatverandering, toont het nieuwe IPCC-rapport hoe we verdere ontwrichting kunnen voorkomen.  We beschikken vandaag over de kennis, de middelen en het draagvlak om het tij te keren. Toch blijven onze overheden nog steeds in gebreke. De Klimaatcoalitie eist dat België zijn verantwoordelijkheid neemt, door een duidelijk actieplan op te stellen dat ons wegvoert van vervuilende  technologieën, en  de overgang maakt naar een dalend energieverbruik én maximaal inzet op hernieuwbare energie.

Niet op pad, wel paden beschikbaar

Zowel voor Oekraïne als voor het klimaat: snel afkicken van fossiele brandstoffen

Open brief

25/03/2022 - 10:31

Zowel voor Oekraïne als voor het klimaat: snel afkicken van fossiele brandstoffen


25 maart 2022 luidt de terugkeer van de klimaatstakingen en de onvermoeibare mobilisatie van jongeren over de hele wereld. 25 maart 2022 is ook de dertigste dag van de Russische invasie in Oekraïne, een nieuwe mondiale crisis met dramatische gevolgen. Voor de Klimaatcoalitie is het onmogelijk deze twee los van elkaar te zien en is het van essentieel belang om rechtvaardige en duurzame antwoorden te bieden.

IPCC- wetenschappers trekken, opnieuw en luider, aan de alarmbel. De klimaatcoalitie eist dringende acties.

28/02/2022 - 13:52

IPCC: Wetenschappers trekken, opnieuw en luider, aan de alarmbel.

28 februari. Het IPCC heeft het tweede hoofdstuk van zijn nieuwe beoordelingsrapport over de effecten van klimaatverandering gepubliceerd. De conclusies zijn duidelijk: de gevolgen van de klimaatverandering zullen nog sneller en ernstiger zijn dan verwacht. De dramatische overstromingen van juli 2021 waren een duidelijke illustratie van deze gevolgen in ons land. De Klimaatcoalitie eist dat België zijn verantwoordelijkheid neemt, door zijn uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen en door de landen van het Zuiden te steunen in hun aanpassings- en transitiebeleid.

Nieuwsbrief december 2021

08/12/2021 - 17:21

 

De COP26 in Glasgow is al even voorbij, met een ontgoochelend resultaat.  De positie van België, waar nochtans 50 000 mensen op straat kwamen om actie te vragen op de COP26, was zwak zonder intra-Belgisch akkoord.  Vlaanderen heeft daar een verzwakkende rol in gespeeld, maar ook de voorgestelde maatregelen van de andere regeringen waren onvoldoende.

 

Lees erover in onze nieuwsbrief:

http://mailchi.mp/f154f1a818dd/en-route-vers-la-cop26-op-weg-naar-de-cop...

[Persbericht] “Hoeveel slachtoffers nog voor jullie in actie komen?”

De Klimaatcoalitie eiste deze vrijdag actie van de Vlaamse regering, in lijn met de klimaaturgentie

30/11/2021 - 17:02

Op vrijdag 26 november 2021 organiseerde de Klimaatcoalitie een "die-in" voor de Vlaamse regering op het Martelaarsplein in Brussel. De actie hekelde de Belgische politieke passiviteit ten aanzien van de klimaatcrisis na de zeer teleurstellende uitkomst van de COP26. De activisten vielen neer voor de champagne-toostende regeringsleiders: "Hoeveel slachtoffers nog voor jullie in actie komen?”  

Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie: "We hebben de plaats van de actie niet willekeurig gekozen: het Vlaams Gewest nam duidelijk een blokkerende houding aan tijdens de klimaatonderhandelingen. Daarom voeren wij actie voor de zetel van de Vlaamse regering. Maar we moeten ook benadrukken dat noch de federale noch de andere gewesten klimaatplannen hebben ingediend, die in lijn zijn met het Verdrag van Parijs..” 

[BLOG] De Klimaatcoalitie op de COP26

30/11/2021 - 15:21

De Klimaatcoalitie was aanwezig in Glasgow, tijdens de COP26. Een terugblik op twee weken van vergaderingen, actie, politieke ontmoetingen... en vooral van intense samenwerking! Dankzij haar diversiteit en complementariteit was de Klimaatcoalitie in staat de verschillende eisen van haar leden naar voren te brengen en aan te dringen op het op de agenda zetten van ambitie en rechtvaardigheid!

[Persbericht] COP26: 1,5°C-doelstelling blijft in leven, maar vergt doortastende actie

14/11/2021 - 12:00

Zaterdag 13 november. COP 26 eindigde meer dan 24 uur te laat. In de zoektocht naar een balans tussen ambitie en solidariteit, is het voorzitterschap erin geslaagd een delicaat compromis te bereiken tussen alle partijen. Dit definitieve akkoord is verre van volmaakt, maar geeft niettemin een impuls aan de strijd tegen de klimaatcrisis. Het moet nu worden vertaald naar ambitieuze en solidaire maatregelen.

 

Het akkoord van Parijs overleeft op het nippertje

Brussels 10/10/21

Nieuwsbrief oktober 2021

01/11/2021 - 20:36

In deze nieuwsbrief lees je over de delegatie die naar Glasgow vertrekt met ‘Rail to the COP’, om daar onze politieke aanbevelingen te gaan verkondigen.  We genieten ook nog even na van #BackToTheClimate op 10/10 en we verwelkomen zes nieuwe leden bij de Klimaatcoalitie!

 

Na anderhalf jaar is de klimaatbeweging terug: minstens 50.000 mensen in de straten van Brussel

10/10/2021 - 17:55

Deze zondag 10 oktober trokken minstens 50.000 mensen het klimaatprotest weer op gang: massaal veel burgers maken zich grote zorgen en de beweging wordt steeds diverser. De klimaatcrisis is een feit en ook in België nemen de extreme weersomstandigheden toe. De actievoerders vragen zich af hoeveel slachtoffers er nog meer moeten vallen voordat we echt in actie schieten.