Memisa

Memisa is een Belgische NGO die aan medische ontwikkelingssamenwerking doet. We strijden voor de toegang tot gezondheidszorg voor de meest kansarmen. In DR Congo en Burundi geven we structurele steun aan 36 gezondheidszones of -districten, voor meer dan 5 miljoen inwoners. Hiernaast zijn we ook op lange termijn actief in Benin, Congo Brazzaville, India en Mauritanië. De strijd tegen moedersterfte is één van de prioriteiten van Memisa. Zwangerschap, geboorte en kraamtijd worden bij ons medisch nauwgezet opgevolgd. Daardoor kunnen vrouwen met een gerust hart een kind ter wereld brengen. In andere landen vertellen de cijfers een ander verhaal. Elke dag sterven 800 vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap of bevalling. Vaak ligt een tekort aan degelijk medisch materiaal, transport of medisch personeel aan de basis.

Een gezonde leefomgeving is intrinsiek verbonden met de staat van het milieu. Extreme weersomstandigheden en mislukte oogsten als gevolg van klimaatsveranderingen, een ecosysteem uit balans, slechte toegang tot proper water, dit alles heeft een enorme impact op gezondheid en gezondheidszorg. Daarom dat milieu een transversaal thema is doorheen de werking van de organisatie. We zetten zo in op een milieuvriendelijke werking en engageren ons tot concrete acties bij ons werk op het terrein. Als lid van de Klimaatcoalitie wil Memisa dit engagement ook op het vlak van mobilisatie en lobbywerk kracht bijzetten.

 

Contact

Adres: 
Memisa vzw
De Meeûssquare 19
1050 Brussel (Elsene)
België
Telefoons: 
T.: 
0032 2 454 15 40