Ecokerk

Ecokerk verbindt ecologie met de christelijke spiritualiteit. Ze doen dit op vraag van de Belgische bisschoppen die in 2005 aan het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede de opdracht gaven om enerzijds een christelijke visie uit te werken rond ecologie en spiritualiteit, en anderzijds te zoeken naar wegen om deze visie in praktijk te brengen.

Hierbij richten ze zich tot de Vlaamse kerk en alle christelijk geïnspireerde bewegingen en groepen: solidariteitsorganisaties, scholen, jeugdbewegingen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerkfabrieken, parochies, kloosterordes en abdijen, socio-culturele verenigingen, enz...

 

Contact

Adres: 
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
België
Telefoons: 
T.: 
+32(0)478/65.12.93