Claim the Climate

Claim the Climate

Op 2 december 2018 claimden we in Brussel een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Allen samen, tous ensemble, zijn we voor de grootste klimaatmobilisatie ooit in België gegaan. We waren met 100 000, een historisch aantal!

 

Waarom?

Drie jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs, moeten de ronkende beloften nog steeds worden omgezet in daden. In België leidt een gebrek aan politieke wil en daadkracht er zelfs toe dat onze uitstoot sinds een paar jaar opnieuw stijgt.

We moeten dus een versnelling hoger, en steeds meer mensen laten dat luid en duidelijk horen. ​Een groeiende groep burgers passen hun voedingsstijl al aan, verplaatsen zich anders, isoleren hun huis, ... Ze eisen meer schone lucht, meer fietspaden, minder boskap, minder plastic in onze oceanen, meer hernieuwbare energie, meer internationale solidariteit, meer toekomst voor onze kinderen. Kortom: meer politieke daadkracht voor het klimaat.

De eerste dag van de internationale klimaattop COP24 roepen Klimaatcoalitie en Climate Express, samen met jullie, onze Belgische politici op voor een ambitieuzer klimaatbeleid op globaal, Europees en nationaal niveau. Ze zullen een beperking van de klimaatopwarming tot maximum 1,5°C eisen, zoals in het Akkoord van Parijs staat. En dat via een sociaal rechtvaardige transitie, op maat van alle mensen, inbegrepen de werknemers uit bedreigde sectoren en bedrijven, de mensen uit het Zuiden, de vluchtelingen… Dat betekent ook dat België – als historische vervuiler – de meest kwetsbare landen moet ondersteunen in die transitie, net als in het aanpassen aan de gevolgen van de opwarming. We komen op straat voor klimaatrechtvaardigheid, in België en wereldwijd. 

Verwacht alvast heel veel enthousiasme voor het klimaat, niet zomaar de zoveelste mars door Brussel. Samen met jullie maken we er een heus klimaatspektakel van, mét een verrassend einde.

 
Onze politieke aanbevelingen 

De klimaattop in Katowice, Polen (COP24) eind dit jaar kondigt zich aan als de belangrijkste top sinds COP21. Afspraken over de implementatie van het Akkoord van Parijs moeten op COP24 afgerond worden. Bovendien staat de eerste dialoog over ambitie op de agenda, het startschot van de vijfjaarlijkse ambitieverhoging zoals afgesproken in Parijs.

Lees meer over onze aanbevelingen gericht tot de Belgische politiek in het document onderaan.

 

Verslag in woord en beeld

Bekijk het hier: http://klimaatcoalitie.be/wrap-klimaatmars-claim-climate

 

Dernières nouvelles

Pour le climat comme pour l’Ukraine, réduire notre demande et sortir de nos dépendances

Carte Blanche

25/03/2022 - 10:28

Pour le climat comme pour l’Ukraine, réduire notre demande et sortir de nos dépendances

Le 25 mars 2022 marque le retour des grèves pour le climat et témoigne de la mobilisation infatigable de la rue, partout dans le monde. Le 25 mars 2022 marque aussi le 30ème jour de l’invasion russe en Ukraine et donc le démarrage d’une crise globale supplémentaire, aux conséquences dramatiques. Pour la Coalition Climat, il est impossible de dissocier les deux et il est essentiel d’y donner des réponses justes et pérennes.

Membres