De Klimaatcoalitie zegt stop tegen TTIP & CETA

 

Op dinsdag 20 september heeft de Klimaatcoalitie meegedaan aan de 'National Stop TTIP & CETA Day'. We stapten mee in de betoging onder de slogan 'People and planet before profit'  samen met 15.000 mensen. Er waren treinreizen en fietskaravanen vanuit heel België en zeer diverse organisaties en burgers lieten hun stem horen tegen deze ondemocratische akkoorden.

 

Beeldmateriaal

Onze partner CNCD-11.11.11 heeft een prachtig filmverslag van de actiedag gemaakt. Bekijk het hier!

Ontdek ook onze deelname aan het milieublok via de foto's.

 

Nieuws

Volg de actualiteit van de mobilisatie en politiek op de voet via:

  • de Facebook-pagina TTIP Info
  • de Facebook-pagina D19-20
  • onze partners (11.11.11, CNCD-11.11.11, Greenpeace, LEF, ACV, ABVV, ...)
  • onze klimaatagenda

 

Wat zijn TTIP & CETA?

TTIP is een handelsakkoord dat onderhandeld wordt tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). CETA is het verdrag tussen Canada en de Europese Unie dat men in 2016 wil tekenen.

 

Welke bedreigingen voor het klimaat?

Verzwakking van de milieunormen

Normen worden in deze akkoorden eerder beschouwd als hindernissen voor de handel dan als regels in functie van het algemeen belang. Indien deze verdragen in werking zouden treden, zouden ze een belemmering vormen voor het beleid van hernieuwbare energie en voor de energietransitie in de EU, en zouden onze landen hun engagementen van de COP21 niet kunnen verwezenlijken. De afbouw van normen vormt bovendien een gevaar voor publieke dienstverlening zoals gezondheidszorg en onderwijs, terwijl er net geen klimaatrechtvaardigheid kan zijn zonder bescherming van sociale rechten. Een aantal regels zoals test- en erkenningsregels voor het op de markt brengen van medicijnen of cosmetica, of controles i.f.v. voedselveiligheid zullen ook worden afgezwakt.

Privileges voor multinationals

Deze verdragen bieden buitengewone privileges aan multinationals om de investeringen van deze bedrijven te beschermen. Gelijkaardige akkoorden hadden in het verleden al een negatieve impact op het klimaat.   

In 2009 heeft het Zweedse energiebedrijf Vattenfall de Duitse overheid aangeklaagd en 1,4 miljard euro compensatie gevraagd voor milieunormen die waren opgelegd aan één van haar kolencentrales. Om een veroordeling te vermijden heeft Duitsland aanvaard om haar ecologische eisen te verlagen.

Of kijk naar Colombia, waar 77.000 kg zaden van kleine boeren vernietigd werden omdat hun vrijhandelsakkoord met de VS boeren verplichtte om "gecertificeerde zaden" te telen, met name zaden geproduceerd door multinationals als Monsanto.

Fossiele brandstoffen zullen niet in de grond blijven

Deze vrijhandelsverdragen zouden de EU nog meer richten op de invoer van niet-hernieuwbare energie die meer CO² uitstoot en uit regio’s komt die sterk getroffen worden door klimaatverandering, in plaats van op lokale en duurzame energie. Deze invoer vertegenwoordigt vandaag reeds meer dan 50% van de totale Europese energieconsumptie.

In 2011 heeft de overheid van de Canadese provincie Québec omwille van watervervuiling een moratorium gelegd op hydraulische fracking in het kader van exploratie naar aardolie en gas. En in 2012 heeft het energiebedrijf Lone Pine Resources een zogenaamde ‘Investor-State’ klacht tegen dit moratorium ingediend op basis van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA. Ze eiste 109,8 miljoen dollar compensatie zonder interesten op.  

Overconsumptie en meer transport

Deze akkoorden hebben als doelstelling om de trans-Atlantische handel te vergroten tussen twee continenten die reeds meer consumeren dan nodig. De voorgestelde maatregelen zullen de handel en dus ook het goederentransport per boot en vliegtuig verder aanwakkeren, en daarmee de mondiale uitstoot van CO² nog omhoog drijven. 

 

BijlageGrootte
PDF icon FLYER_NL.pdf662.66 KB
PDF icon Banner_KC_TTIP&CETA.pdf43.05 KB
PDF icon Persbericht_milieu_TTIPCETA.pdf407.37 KB