Campagne Klimaatcoalitie 2014: Jobs4climate

De komende twee jaar zal zowel op Europees als internationaal niveau de architectuur en het ambitieniveau voor het toekomstig klimaatbeleid worden bepaald. 2014 is het jaar waarop het klimaatthema opnieuw bovenaan de politieke agenda moet komen.

De Klimaatcoalitie wil daartoe haar bijdrage leveren door de economische voordelen van een sterk klimaatbeleid te belichten: kwalitatieve jobs, dalende energiefacturen en meer energiezekerheid.

De Algemene vergadering en Raad van Bestuur hebben beslist dat ze dit voorjaar een communicatiecampagne gaan lanceren met de naam Jobs4climate.

We willen overheden, ondernemingen en burgers wijzen op de het belang van investeringen in de energietransitie.

Meer bepaald vragen we een grootschalig investeringsprogramma in de renovatie van gebouwen, openbaar vervoer, de uitbouw van het elektriciteitsnetwerk en hernieuwbare energie. Die investeringen moeten bijkomende, kwalitatieve jobs in ons land opleveren.

Om die vraag een eerste maal onder de aandacht te brengen, plannen we een intensieve communicatiecampagne in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014. Deze campagne wordt op 27 maart 2014 gelanceerd met een persconferentie. Net na de verkiezingen culmineert de campagne in een evenement.

Het evenement vindt plaats op 7 juni 2014 en bestaat uit een publiek debat met vertegenwoordigers van vakbonden, Noord-Zuid- en milieuorganisaties. Het wordt opgevat als een ontmoetingsmoment voor de leden van de Klimaatcoalitie, maar tegelijkertijd willen we ook de politieke onderhandelaars aanspreken.

Hou alvast die data vrij in uw agenda. Contacteer onze coordinatie voor meer informatie over de campagne en de bijdrage die uw organisatie kan leveren.