Acties

Climate Justice Train

Met de Climate Justice Train naar Kopenhagen
Voer mee actie voor klimaat en sociale rechtvaardigheid

Van 7 tot 18 december vindt in Kopenhagen de grootste VN-klimaattop ooit plaats. Vijftien jaar na de start van de onderhandelingen blijft de uitstoot van broeikasgassen maar stijgen. Meer nog, de handel in emmissierechten heeft ervoor gezorgd dat de grootste klimaatcriminelen makkelijke en nieuwe winsten kunnen opstrijken.

Daarom is het de hoogste tijd om onze stem te laten horen tot op de top zelf en te pleiten voor een daadkrachtig, efficiënt en sociaal rechtvaardig...

Dance for the Climate

Op 29 augustus dansten 12.000 mensen op het strand van Oostende. Een dansmanifestatie voor het klimaat, precies 100 dagen voor de levensbelangrijke top van Kopenhagen. Kopenhagen staat nu voor de deur, en de berichten over de succeskansen van de conferentie zijn niet bemoedigend. Om de politiek een zetje in de rug te geven lanceren Nic Balthazar en de Klimaatcoalitie op 10 november de Big Ask Again clip wereldwijd onder de titel ‘Dance for the Climate’. Het startschot wordt gegeven in Vlaanderen en Franstalig België. Maar de clip werd ondertussen al vertaald in 20 talen. Van het Bulgaars...