Jobs4Climate

Jobs4Climate

De klimaatcoalitie belicht in de campagne “Jobs4Climate” de sociaaleconomische meerwaarde van een sterk klimaatbeleid. Investeringen in energierenovaties, een slim elektriciteitsnet, hernieuwbare energie en milieuvriendelijk vervoer leveren tot 60.000 bijkomende jobs op in België. Tegelijk kunnen ze de luchtvervuiling terugdringen, de afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen afbouwen en de klimaatverandering afremmen. Door voldoende en gericht te investeren kunnen we een duurzame toekomst vorm geven.

Verdubbel het tempo van energierenovaties in België

In heel wat woningen in België gaat energie verloren door onvoldoende isolatie of een inefficiënte verwarmingsinstallatie. Het merendeel van de woningen in ons land heeft bijvoorbeeld nog geen muur- of vloerisolatie.

Versnel investeringen in hernieuwbare energie

Ons land moet de vervuiling door broeikasgassen in enkele decennia bijna op nul brengen. De energieproductie zal niet langer gebeuren met fossiele brandstoffen maar wel met hernieuwbare bronnen zoals wind en zon.

Investeer in het elektriciteitsnet van de toekomst

Het elektriciteitsnet staat voor een grondige modernisering. We hebben nood aan een slim net waarin vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afgestemd zijn. Het net moet ook meer stroom kunnen transporteren en de productie van vele hernieuwbare bronnen opvangen.

Openbaar vervoer schreeuwt om investeringen

De afgelopen tien jaar is het gebruik van het spoor met de helft toegenomen, maar de investeringen zijn niet gevolgd. Daardoor vallen er steeds meer gaten: van treinen of de infrastructuur die het laat afweten tot dienstverlening die ondermaats is of lijnen die te weinig worden bediend.

Investeer in duizenden kilometers nieuwe fietspaden

In ons land liggen er nog honderden kilometers fietspaden slecht bij. Er is tevens nood aan een uitgebreid fietspadennetwerk met 12.000 kilometer nieuwe fietspaden. Daarbij horen ook nieuwe fietssnelwegen, zeker nu elektrische fietsen aan populariteit winnen.

Media

Laatste nieuws

IPCC- wetenschappers trekken, opnieuw en luider, aan de alarmbel. De klimaatcoalitie eist dringende acties.

28/02/2022 - 13:52

IPCC: Wetenschappers trekken, opnieuw en luider, aan de alarmbel.

28 februari. Het IPCC heeft het tweede hoofdstuk van zijn nieuwe beoordelingsrapport over de effecten van klimaatverandering gepubliceerd. De conclusies zijn duidelijk: de gevolgen van de klimaatverandering zullen nog sneller en ernstiger zijn dan verwacht. De dramatische overstromingen van juli 2021 waren een duidelijke illustratie van deze gevolgen in ons land. De Klimaatcoalitie eist dat België zijn verantwoordelijkheid neemt, door zijn uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen en door de landen van het Zuiden te steunen in hun aanpassings- en transitiebeleid.

Lidorganisaties