Climate Justice Train

Climate Justice Train

Met de Climate Justice Train naar Kopenhagen
Voer mee actie voor klimaat en sociale rechtvaardigheid


Van 7 tot 18 december vindt in Kopenhagen de grootste VN-klimaattop ooit plaats. Vijftien jaar na de start van de onderhandelingen blijft de uitstoot van broeikasgassen maar stijgen. Meer nog, de handel in emmissierechten heeft ervoor gezorgd dat de grootste klimaatcriminelen makkelijke en nieuwe winsten kunnen opstrijken.

Daarom is het de hoogste tijd om onze stem te laten horen tot op de top zelf en te pleiten voor een daadkrachtig, efficiënt en sociaal rechtvaardig klimaatakkoord. Het moet gedaan zijn met de business-as-usual oplossingen...

Honderden sociale bewegingen en actiegroepen vanuit de hele wereld roepen daarom op om in december actie te voeren in Kopenhagen om er zelf de agenda van de top te gaan bepalen. Exact tien jaar na de acties tegen de WTO-top in Seattle, willen we eens te meer een wereldwijde beweging bouwen voor klimaat en sociale rechtvaardigheid.

De klimaatoproep organiseert daarom een trein van Brussel naar Kopenhagen, de Climate Justice Train. We vertrekken op vrijdagochtend 11 december en komen terug in Brussel aan op maandagochtend 14 december. Op die manier wordt het makkelijk om op een milieuvriendelijke manier naar de Deense hoofdstad te reizen en er deel te nemen aan enkele grote klimaatacties. Voor de reis heen-en-terug en collectieve overnachting ter plekke betaal je 150 euro per persoon.

Lidorganisaties