Welkom bij Klimaatcoalitie

 

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 90 organisaties (natuur en milieu, noord-zuid, vakbonden, mutualiteiten, jongeren en burgerbewegingen) verenigt rond het thema van klimaatrechtvaardigheid. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en we mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving.

 

Laatste nieuws

Nationaal Energie-Klimaatplan: zal België iets klaarspelen?

In juni moet België zijn Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) indienen bij de Europese Unie. Het NEKP is het stappenplan om de beoogde broeikasgasreducties voor 2030 te behalen. Zal België aan de eisen van de EU kunnen voldoen?

18/04/2023 - 13:16

Op 17 april organiseerde de Klimaatcoalitie samen met CNCD-11.11.11, een colloquium over dit plan in het Federale Parlement. We weten waar het schoentje knelt want hetzelfde probleem komt steeds terug: wat ontbreekt is politieke wil.

 

Voor dit colloquium waren een tiental sprekers uitgenodigd, rond het Nationaal Energie- en Klimaatplan. De Europese Commissie verwacht dat België dit in juni indient. Zullen de verschillende beleidsniveaus erin slagen om samen tot een coherente tekst te komen?

Hoe loopt de samenhang tussen het federale en de regionale niveaus? Slagen ze erin om meer dan een simpele optelsom van de verschillende plannen te formuleren?  Daarvoor is een flinke dosis politieke wil nodig.

 

Lidorganisaties