Over ons

Wie zijn wij?

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en sociaal rechtvaardige samenleving.

De Klimaatcoalitie bestaat sinds 2008 en liet al meermaals van zich horen via sprekende campagnes als "Sing for the climate", "Train on Tour" en "Bankroute". Lees er meer over.

 

Onze werking

De VZW is samengesteld uit een raad van bestuur en een algemene vergadering. Daarnaast draait onze werking vooral rond de activiteiten van de werkgroepen. De politieke werkgroep is het centrale orgaan dat zorgt voor de dagelijkse opvolging van de klimaatagenda. Andere werkgroepen voor mobilisatie, communicatie of ad-hocactie kunnen opgericht worden naargelang de actualiteit en de opportuniteiten die zich voordoen. Lees meer over onze werking en ontdek wie onze leden zijn.

Nicolas Van Nuffel (hoofd beleidsdepartement bij CNCD-11.11.11) en Dave Van Meel (programmadirecteur bij Greenpeace België) zijn de huidige voorzitter en vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie. Hun contactgegevens en meer info vind je hier.

 

Onze politieke standpunten

De politieke werkgroep bereidt onze standpunten en eisen aan de Belgische beleidsmakers voor. Je kan deze aanbevelingen en analyses hier raadplegen. Het vroegere Platform Klimaatrechtvaardigheid is sinds maart 2018 gefuseerd met de Klimaatcoalitie en maakt voortaan integraal deel uit van onze werking.

 

Lid worden

De Klimaatcoalitie is permanent in ontwikkeling en streeft ernaar een zo divers en sterk mogelijk platform te vormen. Elke organisatie die handelt naar onderstaande punten, is van harte welkom om aan te sluiten:

  • In het kader van de activiteiten bijzondere aandacht te besteden aan het thema van het klimaat en aan de ecologische, Noord-Zuid- of sociale dimensie ervan;
  • Het personeel, de vrijwilligers en de leden te sensibiliseren voor de problematiek van de klimaatverandering en voor de dringende noodzaak om tot actie over te gaan;
  • De oproepen tot mobilisatie van de vereniging te ondersteunen door ze bekend te maken bij de eigen achterban en indien mogelijk mee te helpen bij de uitvoering van acties die de coalitie organiseert;
  • De initiatieven van andere leden en/of partners van de coalitie bekendmaken;
  • Bij het interne beheer maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot van de eigen organisatie te verminderen en om de eigen middelen zo duurzaam mogelijk te beleggen en in de mate van het mogelijke te desinvesteren uit fossiele brandstoffen.

Stuur een e-mail naar info@klimaatcoalitie.be om lid te worden. Jouw kandidatuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering. Na instemming word je verzocht om een jaarlijkse bijdrage te betalen. Het bedrag is afhankelijk van de omvang van jouw organisatie (aantal VTE).

 

Privacy

Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.