Over ons

Wie zijn wij?

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. We focussen heel sterk op het aspect van de sociale rechtvaardigheid binnen het klimaatprobleem. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en sociaal rechtvaardige samenleving.

De Klimaatcoalitie bestaat sinds 2008 en liet al meermaals van zich horen via sprekende campagnes als "Sing for the climate", de mobilisatie voor de klimaattop in Parijs samen met Climate Express en "Bankroute" voor desinvestering uit fossiele brandstoffen.

 

Onze politieke standpunten

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is sinds dit jaar gefuseerd met de Klimaatcoalitie en gaat verder door het leven als politieke werkgroep. Deze groep bereidt de politieke standpunten en eisen aan de beleidsmakers voor. Hun aanbevelingen en analyses kan je voorlopig terugvinden op deze pagina

 

Lid worden

De Klimaatcoalitie is permanent in ontwikkeling en streeft ernaar een zo divers en sterk mogelijk platform te vormen. Elke organisatie die handelt naar onderstaande punten, is van harte welkom om aan te sluiten:

  • In het kader van de activiteiten bijzondere aandacht te besteden aan het thema van het klimaat en aan de ecologische, Noord-Zuid- of sociale dimensie ervan.
  • Het personeel, de vrijwilligers en de leden te sensibiliseren voor de problematiek van de klimaatverandering en voor de dringende noodzaak om tot actie over te gaan.
  • De oproepen tot mobilisatie van de vereniging te ondersteunen door ze bekend te maken bij de eigen achterban en indien mogelijk mee te helpen bij de uitvoering van acties die de coalitie organiseert.
  • De initiatieven van andere leden en/of partners van de coalitie bekendmaken.
  • Bij het interne beheer maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot van de eigen organisatie te verminderen en om de eigen middelen zo duurzaam mogelijk te beleggen en in de mate van het mogelijke te desinvesteren uit fossiele brandstoffen.

Stuur een e-mail naar info@klimaatcoalitie.be om lid te worden. Uw kandidatuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Na instemming van onze bestuurders wordt u verzocht een jaarlijkse bijdrage te betalen. Het bedrag is afhankelijk van de omvang van uw organisatie.