Onze werking

 

De VZW van Klimaatcoalitie is samengesteld uit een raad van bestuur en een algemene vergadering. Daarnaast telt onze organisatie een Bureau, woordvoerders, werkgroepen en een secretariaat. 

 

Algemene Vergadering & Raad van Bestuur

De AV brengt alle leden van onze organisatie samen en ze wordt minstens tweemaal per jaar bijeengeroepen: éénmaal voor statutaire zaken en éénmaal voor reflectie & dynamisering. De raad van bestuur telt 11 bestuurders die de verschillende 'families' van het middenveld actief binnen de Klimaatcoalitie vertegenwoordigen en ze komt drie of vier keer per jaar bijeen. Het huidige bestuur (2018-2020) is samengesteld uit:

 • Inter-Environnement Wallonie, vertegenwoordigd door Céline Tellier
 • WWF Belgium, vertegenwoordigd door Julie Vandenberghe
 • Greenpeace Belgium, vertegenwoordigd door Dave Van Meel
 • CNCD-11.11.11, vertegenwoordigd door Nicolas Van Nuffel
 • 11.11.11, vertegenwoordigd door Jan Van de Poel
 • FGTB-ABVV, vertegenwoordigd door Sébastien Storme
 • ACV-CSC, vertegenwoordigd door François Sana
 • De Vlaamse Jeugdraad, vertegenwoordigd door Nele Van Hoyweghen
 • Climate Express, vertegenwoordigd door Bram Sercu
 • Grands-Parents pour le Climat, vertegenwoordigd door François de Borma
 • Associations 21, vertegenwoordigd door Antoinette Brouyaux

 

Bureau

Het bureau (voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris) zorgt samen met het secretariaat voor de opvolging van de strategische richtlijnen, het dagelijks werk en dringende dossiers. 

 

Woordvoerders

Onze woordvoerders zijn in principe de voorzitter en vice-voorzitter van de organisatie. Voor specifieke acties of dossiers kunnen tijdelijk ad-hoc woordvoerders aangeduid worden die ook de tweetaligheid respecteren.

De huidige voorzitter is Nicolas Van Nuffel (hoofd beleidsdepartement bij CNCD-11.11.11). Dave Van Meel (programmadirecteur bij Greenpeace België) treedt op als vice-voorzitter. Hun contactgegevens en meer info vind je hier.

 

Werkgroepen

De werkgroepen verzekeren de uitvoering van de strategische beslissingen die genomen zijn door de raad van bestuur en de algemene vergadering. Ze worden samengesteld of ontbonden naargelang de noden en opportuniteiten die zich voordoen. De politieke werkgroep is het centrale orgaan van de dagelijkse opvolging van de klimaatagenda. Andere werkgroepen voor mobilisatie, communicatie of ad hoc kunnen opgericht worden. 

 

Secretariaat

Het secretariaat zorgt voor de coherentie tussen en de uitvoering van de verschillende activiteiten en treedt op als intern en extern aanspreekpunt van de organisatie.