Rouwbericht na aanslagen in Parijs (en elders)

Bericht vanwege Climate Express en Klimaatcoalitie


Dit weekend staat in het teken van rouw. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van de aanslagen in Parijs, hun families en vrienden. 
Samen met onze internationale partners volgen we de veiligheidssituatie in Frankrijk nauw op, maar voorlopig blijft de planning van de mars ongewijzigd. Meer info volgt de komende dagen via onze website en nieuwsbrief.


Ce weekend est un weekend de deuil. Nos pensées vont aux victimes des attentats à Paris, à leurs familles et amis. 
Avec nos partenaires internationaux, nous suivons de manière rapprochée la situation sécuritaire en France, mais pour l'instant le planning de la marche est inchangé. Plus d'info suivra dans les jours qui suivent sur notre site internet et via la newsletter.