Persbericht

Klimaatcoalitie verheugd met beslissing KBC om SRI-fondsen fossielvrij te maken

 

De Klimaatcoalitie is verheugd met de beslissing van KBC om fossiele brandstofbedrijven te weren uit hun aanbod van SRI (socially responsible investment) fondsen, waarin momenteel  €5,75 miljard is belegd.

"Dit is een belangrijke stap in de goede richting," aldus Mathias Balcaen, expert bij de Klimaatcoalitie. "Na het Klimaatakkoord van Parijs is het onlogisch geworden om investeringen in fossiele brandstofbedrijven als "duurzaam" te classificeren. We zijn blij dat KBC dit nu ook inziet. Wij hopen dat andere banken snel dit voorbeeld zullen volgen."

KBC reageert met deze beslissing op een brede desinvesteringsbeweging die oproept om niet langer in fossiele brandstoffen te investeren. Eerder dit jaar gaven ULiège, UGent en KU Leuven aan niet langer in fossiele brandstoffen te willen investeren, onder druk van studentencampagnes. Ook aan de UCL, VUB en ULB lopen gelijkaardige campagnes. Recent sloeg ook de katholieke Kerk in België de weg richting fossielvrije investeringen in.

Toch maakt de Klimaatcoalitie een kanttekening bij de beslissing van KBC: "Hoewel deze beslissing een stap vooruit is, is het jammer dat duurzaamheid een niche blijft voor SRI-fondsen en geen algemene bedrijfslijn. Duurzaamheid zou de basis van elke bedrijfsvoering moeten zijn. Vakbonden beseffen al een tijdje dat ‘there are no jobs on a dead planet’. Bedrijfsleiders zouden zich ook moeten realiseren dat er geen winst is op een dode planeet.”

 

Contactpersonen

Mathias Balcaen, expert bij de Klimaatcoalitie: 0476/07 24 56, mathias.balcaen@greenpeace.org

Sébastien Mortier, expert bij de Klimaatcoalitie: 0479/31 72 76, sebastien.mortier@fairfin.be  

 

Over de Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is een Belgische vzw bestaande uit een zeventigtal leden uit de milieubeweging, de Noord-Zuid-beweging, vakbonden en socio-culturele organisaties. Dit breed netwerk wil dat beleidsmakers krachtige maatregelen nemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Die vormt niet alleen een bedreiging voor het leefmilieu, maar ook voor de sociale rechtvaardigheid in de hele wereld.

11.11.11

CNCD-11.11.11

Oxfam Solidariteit

Bond Beter Leefmilieu

Inter-Environnement Wallonie

WWF Belgium

Greenpeace Belgium

ABVV-FGTB

ACV-CSC

ACLVB-CGSLB

Climate Express

 

BijlageGrootte
Persbericht_KBC.pdf187.28 KB