Video

Train Challenge 2015

Vind hieronder de filmpjes gemaakt in het kader van de allereerste actie van Climate Express en Klimaatcoalitie in 2015. Het was een promostunt voor de mobilisatie voor de klimaattop in Parijs.

Zorg voor duizenden kilometers nieuwe fietspaden

De aanleg en het onderhoud van duizenden kilometers nieuwe fietspaden en fietsinfrastructuur kan over heel België voor 2000 bijkomende jobs zorgen. Tegelijk maakt het fietsen aantrekkelijk en veilig!

Openbaar vervoer schreeuwt om investeringen

Meer investeringen in openbare vervoer zorgen voor een beter aanbod en dienstverlening. Het is een belangrijk antwoord op de groeiende files. Meer gebruik van openbaar vervoer zorgt ook voor minder luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen.

Investeer in het elektriciteitsnet van de toekomst

In een modern en slim net zijn vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afgestemd. Zo kan er meer hernieuwbare energie toegang vinden tot het net, zorgen we voor een zekere stroomvoorziening en creëren we tot 4.000 bijkomende jobs.