Massamobilisatie COP24

 

Op 2 december claimen wij in Brussel een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Allen samen, tous ensemble, gaan we voor de grootste klimaatmobilisatie ooit in België!

Smeer je fietsketting, stof je kano af, plan je treinroute, samen met al je tantes en nonkels, vrienden en buren! En vooral: registreer je route naar Brussel via www.claimtheclimate.be.

 

Waarom gaan we naar Brussel?

Drie jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs, moeten de ronkende beloften nog steeds worden omgezet in daden. In België leidt een gebrek aan politieke wil en daadkracht er zelfs toe dat onze uitstoot sinds een paar jaar opnieuw stijgt.

We moeten dus een versnelling hoger, en steeds meer mensen laten dat luid en duidelijk horen.Een groeiende groep burgers passen hun voedingsstijl al aan, verplaatsen zich anders, isoleren hun huis, ... Ze eisen meer schone lucht, meer fietspaden, minder boskap, minder plastic in onze oceanen, meer hernieuwbare energie, meer internationale solidariteit, meer toekomst voor onze kinderen. Kortom: meer politieke daadkracht voor het klimaat.

De eerste dag van de internationale klimaattop COP24 roepen Klimaatcoalitie en Climate Express, samen met jullie, onze Belgische politici op voor een ambitieuzer klimaatbeleid op globaal, Europees en nationaal niveau. Ze zullen een beperking van de klimaatopwarming tot maximum 1,5°C eisen, zoals in het Akkoord van Parijs staat. En dat via een sociaal rechtvaardige transitie, op maat van alle mensen, inbegrepen de werknemers uit bedreigde sectoren en bedrijven, de mensen uit het Zuiden, de vluchtelingen… Dat betekent ook dat België – als historische vervuiler – de meest kwetsbare landen moet ondersteunen in die transitie, net als in het aanpassen aan de gevolgen van de opwarming. We komen op straat voor klimaatrechtvaardigheid, in België en wereldwijd. 

Verwacht alvast heel veel enthousiasme voor het klimaat, niet zomaar de zoveelste mars door Brussel. Samen met jullie maken we er een heus klimaatspektakel van, mét een verrassend einde.

 

Praktische info

  • Dag & uur: zondag 2 december 2018, 12u-17u
  • Tocht naar Brussel: startmomenten in heel België en tochten met de fiets, trein, … te volgen op www.claimtheclimate.be
  • Actie in Brussel: verzamelen aan Brussel Noord om 12u, slotspektakel in het  Jubelpark tot 18u
  • De meest recente info vindt u ook in de uitnodiging op Facebook

 

Help flyers en posters verspreiden

  • Plaats een gratis bestelling van een mobilisatie toolkit (5 affiches + 50 flyers) via het online formulier voor verzending via de post. 
  • Organiseer een flyeractie in stations of elders aan de hand van deze gids. Raadpleeg in dit document de geplande flyeracties van onze lidorganisaties. 

 

Ronsel stewards

We zullen minstens 150 mensen nodig hebben om de mars in Brussel te helpen beveiligen. Op de dag zelf zal Greenpeace een briefing organiseren voor alle stewards. Dit kunnen de werkkrachten van jouw team zijn, maar ook jouw vrijwilligers. 

  • Lanceer een oproep bij jouw vrijwilligers en achterban en registreer de inschrijvingen in deze tabel

 

Onze politieke aanbevelingen 

De klimaattop in Katowice, Polen (COP24) eind dit jaar kondigt zich aan als de belangrijkste top sinds COP21. Afspraken over de implementatie van het Akkoord van Parijs moeten op COP24 afgerond worden. Bovendien staat de eerste dialoog over ambitie op de agenda, het startschot van de vijfjaarlijkse ambitieverhoging zoals afgesproken in Parijs.

Lees meer over onze aanbevelingen gericht tot de Belgische politiek in het document onderaan.

 

Met steun van: