Brussels Climate March

De “Brussels Climate March” werd in september 2014 opgericht na een vrijwilligersoproep van Avaaz.org, een internationale website die online petities lanceert. De idee was om op 21 september 2014 een « klimaatmars » te organiseren in navolging van de internationale mars die ook die dag op verschillende andere plaatsen in de wereld zou plaatsvinden. Deze mars viel vlak voor de « klimaattop” van 23 september 2014 in New York, waar verschillende staatshoofden zouden samenkomen.

Het was Bank Ki-Moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die de top samenriep om enerzijds de wereld bewust te maken van de negatieve gevolgen van klimaatopwarming maar anderzijds vooral om de wereldleiders tot actie aan te zetten. Deze top zou een voorbereiding zijn op de COP 21 in Parijs in december 2015. In Brussel organiseerden twaalf personen met ondersteuning van 77 vrijwilligers in slechts enkele dagen tijd een « klimaatmars » die 2600 mensen (volgens de politie 1300) op de been bracht. Daarom heeft de toenmalige organisatie besloten zich te vestigen als « feitelijke vereniging » en zo haar activiteiten te blijven verder zetten tot aan de COP 21 in Parijs.

Het organisatieteam van de Brussels Climate March bestaat nog steeds uit twaalf personen, waaronder facilitator Sharon Quaife et co-facilitator François d’Adesky.

Haar missie: “ Creatieve ideeën ontwikkelen voor de Brusselaars en zo een sterke boodschap naar de Europese Unie en naar de wereldwijde overheden communiceren dat we ons als burgers zorgen maken over het urgente klimaatprobleem, dat we ons hierin verenigen en een proactief antwoord verwachten.”

Contact

Adres: 
Avenue Montgolfier, 108
1150 Bruxelles
België