Arbeid & Milieu

Logo Arbeid & Milieu

Arbeid & Milieu vzw is een samenwerkingsverband tussen de 3 vakbonden aan Vlaamse zijde (ACV, ABVV en ACLVB) en de milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu).

Arbeid & Milieu wil bijdragen aan een sociaal en ecologisch verantwoorde economie en samenleving. Dit doen we door contact en begrip tussen de vakbonden en de milieubeweging te bevorderen. Concreet organiseren we overlegmomenten, verspreiden we informatie en geven we beleidsadvies. Ons globale kader is duurzame ontwikkeling: een leefbare wereld voor iedereen in Vlaanderen en elders, nu en later.

Contact

Adres: 
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel
België
Telefoons: 
T.: 
02 325 35 01