Klimaattoppen in 2017 & 2018

Politieke aanbevelingen en analyses

Naar aanleiding van de klimaattop in Bonn hebben onze klimaatexperten beleidsaanbevelingen en een analyse geschreven. Recent hebben ze ook aanbevelingen gepubliceerd voor de 24ste klimaattop in Polen. Je vindt de teksten in bijlage onderaan de pagina.

 

COP23

Eind vorig jaar vond de 23ste klimaattop plaats in het Duitse Bonn. Het was de eerste grote klimaatconferentie die onder het voorzitterschap van een kleine eilandstaat (met de logistieke steun van Duitsland) heeft plaatsgevonden, namelijk Fiji.

Met een opwarming van 1 °C sinds het pre-industriële tijdperk neemt de impact van klimaatverandering jaar na jaar toe. Het jaar 2017 werd gekenmerkt door talrijke klimaatrampen met zichtbare gevolgen voor mens en maatschappij. De klimaattop werd voorgezeten voor Fiji, een kleine eilandstaat die zeer kwetsbaar is voor klimaatverandering. De focus van de ‘eilandCOP’ lag dan ook op de nood aan een drastische vermindering van uitstoot en het belang van maatregelen die aanpassing en weerbaarheid verhogen. De Nationally Determined Contributions (NDC) voldoen momenteel niet om de ambitie van het Akkoord van Parijs waar te maken. Ook in België is de rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving nog niet ingezet. Dat toont de recente stijging in uitstoot.

De Belgische en internationale klimaatbeweging hebben weer tal van mobilisaties, acties en evenementen georganiseerd in Duitsland en in België.

 

Belgische acties 

Verschillende organisaties hebben in het kader van de klimaattop opgeroepen tot acties voor klimaatrechtvaardigheid over heel het land tijdens het weekend van 17 tot 19 november, onder de hashtags #BelgiumActNow en #Climate Justice.

Er waren grote (fiets)acties in Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel en Namen:
 
Gent: Act Now - Fietsactie Gent 
Leuven: Climate Cycle Leuven 
Antwerpen: Act Now Fietsrevolutie Antwerpen
Brussel: Masse critique pour le climat @BXL 
Namen: Masse critique à vélo pour le climat à Namur
Luik: Trail du Second Souffle

En een druk gedeelde actievideo.

Alle initiatieven tijdens het laatste weekend konden opgevolgd worden via deze interactieve Belgische kaart.

 

Klimaatacties in Bonn

Een klimaatpeloton van 350 fietsers heeft een tocht afgelegd van 270km langs oude en nieuwe energiebronnen. In Bonn manifesteerden 25.000 mensen voor een hernieuwbare en solidaire toekomst en in Hambach eisten 4500 actievoerders dat fossiele brandstoffen onder de grond blijven. Herbeleef de reportages integraal via Climate Express.

Naar aanloop van de klimaattop organiseerden onze partners ook tal van infoavonden en sponsoracties voor het klimaat.