De Kringwinkel

De Kringwinkel is een samenwerkingsverband van ondernemingen dat duurzame meerwaarde creëert met tweedehands goederen. Kringwinkels werken samen aan een sterke Kringwinkelsector met herkenbare, kwaliteitsvolle dienstverlening voor een ruim publiek met betaalbare producten. Samenwerken betekent een gedragen gelijkvormigheid en ruimte voor verscheidenheid.

Kringwinkels zijn bijna allemaal vzw’s die in hun werking gemiddeld voor 52% afhankelijk zijn van eigen inkomsten. De inkomsten uit de verkoop worden vooral gebruikt voor het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen voor mensen die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Wat je uitgeeft in een Kringwinkel wordt dus integraal gebruikt voor een goed doel.

De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer. Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht. In 2016 zamelden we 73.000 ton spullen in. Ongeveer de helft hiervan wordt opnieuw verkocht in een van de 135 winkels, en wordt dus lokaal hergebruikt.

 

 

Contact

Links: