Welkom op Klimaatcoalitie

 

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en rechtvaardige samenleving.

 

Laatste nieuws

Nieuw voorzitterschap en fusie

09/05/2018 - 15:08

De raad van bestuur van de Klimaatcoalitie heeft een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter verkozen voor 2018-2020, die ook als woordvoerders van de organisatie zullen optreden.

Nicolas Van Nuffel zal voorzitter zijn en is hoofd van het beleidsdepartement bij CNCD-11.11.11. Dave Van Meel is verkozen als vice-voorzitter en is werkzaam als programmadirecteur bij Greenpeace België. Beiden staan klaar om grote mobilisaties te steunen in het licht van de politieke uitdagingen in 2018 & 2019 en willen de samenwerking tussen beleid & actie en tussen sociale rechten & milieu versterken.

Lidorganisaties