Welkom op Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is een nationaal platform bestaande uit een zeventigtal leden uit de milieubeweging, noord-zuidbeweging, vakbonden en socio-culturele organisaties. We oefenenen druk uit op de beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke samenleving. De voorbije jaren hebben we meerdere klimaatcampagnes gecoördineerd in België: Dance for the Climate, Sing for the Climate, Jobs4Climate, Train on Tour (samen met Climate Express) en Bankroute. 

 

Laatste nieuws

Persbericht

09/11/2017 - 15:38

Klimaatcoalitie verheugd met beslissing KBC om SRI-fondsen fossielvrij te maken

 

De Klimaatcoalitie is verheugd met de beslissing van KBC om fossiele brandstofbedrijven te weren uit hun aanbod van SRI (socially responsible investment) fondsen, waarin momenteel  €5,75 miljard is belegd.

"Dit is een belangrijke stap in de goede richting," aldus Mathias Balcaen, expert bij de Klimaatcoalitie. "Na het Klimaatakkoord van Parijs is het onlogisch geworden om investeringen in fossiele brandstofbedrijven als "duurzaam" te classificeren. We zijn blij dat KBC dit nu ook inziet. Wij hopen dat andere banken snel dit voorbeeld zullen volgen."

Lidorganisaties